nieuws

AFM moet hoogte boete beter onderbouwen

Branche

De AFM onderbouwt onvoldoende de hoogte van de boetes die aan financiële dienstverleners worden opgelegd, zo heeft de rechtbank Rotterdam in een recente uitspraak geoordeeld. “Dit biedt houvast voor andere financiële dienstverleners die een boete hebben gekregen”, zegt advocaat Marten Renes, die er ook op wijst dat een overtreding door twee verschillende aangesloten ondernemingen van een centrale vergunninghouder door de rechter wordt gezien als twee overtredingen van dezelfde partij. “Een collectieve vergunning betekent sneller recidive.”

AFM moet hoogte boete beter onderbouwen

Renes, advocaat bij Westvijzel Advocatenpraktijk in Amsterdam, vertegenwoordigde in de rechtszaak tegen de AFM het bedrijf AvéWé Holding, dat in 2009 zelf een AFM-boete kreeg. Vervolgens werd vorig jaar dochterbedrijf Huis & Hypotheek Ceintuurbaan beboet voor niet-passend advies. “Recidive”, zo oordeelde de toezichthouder, die de boete daarom verdubbelde tot € 50.000. De rechter geeft de AFM daarin gelijk. “Een collectieve vergunning is daarmee alleen gunstig als er onderling groot vertrouwen is in de kwaliteit van alle aangesloten ondernemingen. Omdat de tweede overtreder binnen de groep zorgt dat de groep een dubbele boete kan krijgen, moet de centrale vergunninghouder de kwaliteit van alle aangesloten ondernemingen streng toetsen. Ter bescherming van alle aangesloten ondernemingen moet de centrale vergunninghouder iedereen naar WFT-niveau krijgen en houden”, aldus Renes.
Boete gehalveerd
Hij boekte wel succes met het bezwaar tegen de hoogte van de boete: “In de uitspraak heeft de rechtbank zich uitgesproken tegen deze hoge boete. De rechtbank heeft de boete gehalveerd. Binnen het nieuwe boetregime heeft de AFM namelijk ook enkele financiële dienstverleners een boete van slechts € 500 opgelegd vanwege de beperkte financiële draagkracht. De rechtbank oordeelt dat het verschil tussen deze bedragen te groot en niet onderbouwd is. Dit biedt houvast voor andere financiële dienstverleners die een hoge boete hebben gekregen. Aan de andere kant moeten financiële dienstverleners rekening houden met hogere minimum boetes in de toekomst.”
De uitspraak is nog niet online gepubliceerd.

Reageer op dit artikel