nieuws

Adfiz werkt aan nieuwe SLA

Branche

Volgens Adfiz heeft de onafhankelijk adviseur zijn plek inmiddels ingenomen naast de klant en wordt het tijd voor een nieuwe service level agreement (SLA) die de nieuwe marktverhoudingen moet helpen vormgeven. Adfiz werkt momenteel aan zo’n SLA, waarin duidelijke en afrekenbare afspraken worden vastgelegd over de wederzijdse kwaliteit van dienstverlening tussen aanbieder en bemiddelaar en klant.

Adfiz werkt aan nieuwe SLA

Volgens Adfiz moet het intermediair, ook zonder samenwerkingsovereenkomst, volledige toegang krijgen tot de informatie en systemen van de aanbieder, zodat alle producten geoffreerd , gesloten en onderhouden kunnen worden. “Dit zou een goede garantie moeten zijn voor optimale marktwerking.” Ook wordt onderzocht of een collectieve inkoopfunctie ervoor kan zorgen dat onafhankelijk adviseurs volledige markttoegang krijgen.
Adfiz is tegenstander van een selectief aanstellingenbeleid van intermediaire aanbieders . Ook zouden directe aanbieders klanten geen product mogen weigeren of onnodige kosten in rekening mogen brengen enkel omdat hij een onafhankelijk adviseur naast zich heeft staan.
Adfiz kan billijken dat aanbieders objectieve kwaliteitseisen aan bemiddelaars stellen. Het uitgangspunt moet daarbij echter zijn dat in principe iedere bemiddelaar hier redelijkerwijs aan kan voldoen. Ook moet dit de adviseurs geen onredelijk hoge kosten opleveren.

Reageer op dit artikel