nieuws

Vraag naar portefeuilles neemt toe

Branche

Sinds de invoering van het provisieverbod voor complexe producten is de vraag naar assurantieportefeuilles toegenomen, constateert adviesbureau Haasnoot & Adriaanse. Vooral schadeportefeuilles zijn meer in trek. De prijs die voor portefeuilles wordt betaald, blijft dalen.

Vraag naar portefeuilles neemt toe

“Kennelijk zoekt de markt naar compensatie voor het volledig wegvallen van afsluitprovisie, welke terugval nog niet met feebeloning gecompenseerd kan worden”, aldus het bureau. De prijs die voor portefeuilles wordt betaald, daalt gestaag. Haasnoot & Adriaanse verwijst naar een recent rapport van Bureau D & O, waarin de actuele waarden van de verschillende portefeuilleonderdelen worden aangegeven. “Te zien is dat sinds 2000 de waarde, berekend via de factormethode, vrijwel onafgebroken daalt. Wij herkennen deze ontwikkeling als beeld hoe de markt ‘gemiddeld’ oordeelt over de prijsvorming rondom portefeuilles.” Zo is de gemiddelde prijs (gebaseerd op de jaarlijkse provisie-inkomsten uit de portefeuille) in Leven gehalveerd van factor 3 naar 1,43. In Motorrijtuigen en Aansprakelijkheid zijn die factoren gedaald van circa 3,5 naar onder de 2,3.
Haasnoot & Adriaanse verwacht overigens dat er meer aanbieders zijn die, zoals Reaal, de toekomstige provisierechten op bestaande levensverzekeringen willen gaan afkopen.
Het bureau vindt dat het provisieverbod en de herpositionering van de adviseur leidt tot herbezinning op onderwerpen als portefeuillerechten en samenwerkingsovereenkomsten. “Wij signaleren dat ook hierbij steeds nadrukkelijk het vraagstuk van privacy aandacht krijgt, waarbij een van de vragen is of het nog bij deze nieuwe positionering van het intermediair past dat een adviseur in samenwerking met de aanbieders, zonder toestemming van zijn klant de volledige klantgegevens, inclusief eventuele vertrouwelijke informatie, overdraagt aan een andere financieel dienstverlener.” Haasnoot & Adriaanse verwacht dat in de komende jaren bij de overdracht van een portefeuille aan klanten eerst toestemming moet worden gevraagd voor de overdracht van dee gegevens. “Dit ligt juridisch anders als er een overdracht van aandelen plaatsvindt. Indien deze ontwikkeling zich daadwerkelijk doorzet, zal dit het verkoopproces veranderen. Zonder overigens dat dit per definitie direct invloed hoeft te hebben op de waarde van de onderneming.”

Reageer op dit artikel