nieuws

Verzekeraars leven Sanctiewet onvoldoende na

Branche

DNB gaat strenger toezien of verzekeraars zich houden aan de Sanctiewet. Volgens de toezichthouder is een ruime meerderheid van de sector onvoldoende ingespeeld op de wet die zakendoen met schurkenstaten en terroristische organisaties verbiedt. Overtreding van de Sanctiewet kan boetes of dwangsommen opleveren.

Verzekeraars leven Sanctiewet onvoldoende na

Nederlandse verzekeraars lopen het risico deze bepalingen uit de Sanctiewet te overtreden, zo meldt DNB in haar nieuwsbrief.  “De processen om dit soort handelingen te voorkomen zijn bij de meeste onderzochte schadeverzekeraars nog niet op orde”, vertelt Maarten Ligthart, projectleider Naleving Sanctiewet. Bij een onderzoek dat DNB vorig jaar uitvoerde werden bij tweederde van de onderzochte verzekeraars tekortkomingen geconstateerd. Ligthart: “Dat de processen vaak niet op orde zijn, heeft bijvoorbeeld te maken met de kwaliteit van IT-systemen. (…) Het is ook een kwestie van verantwoordelijkheid nemen. Soms denkt een verzekeraar dat een intermediair checkt met wie er zaken worden gedaan. (…) Maar dat moet de verzekeraar zelf doen.”   
De Sanctiewet stamt uit 1977 maar is volgens volgens Ligthart sinds 9/11 “meer dan ooit actueel”. “De verzekeringssector moet meer aandacht besteden aan de daarmee samenhangende Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Met name schadeverzekeraars. Het bewustzijn over de risico’s van het niet naleven moet omhoog.”

Reageer op dit artikel