nieuws

Scherper toezicht op operationele risico’s verzekeraars

Branche

De Nederlandsche Bank (DNB) wil op termijn benchmarks ontwikkelen om te meten of verzekeraars hun operationele risico’s voldoende onder controle hebben. Dit stelt verzekeringstoezichthouder René van Wechem in de nieuwsbrief van DNB. Lang niet alle verzekeraars hebben volgens Van Wechem op dit terrein een heldere visie geformuleerd.

Scherper toezicht op operationele risico’s verzekeraars

Bij de jaarlijkse risicoanalyse inventariseert DNB naast de prudentiële financiële risico’s ook de risico’s die verbonden zijn aan de bedrijfsvoering, zoals de wijze waarop de administratie is ingericht, de medewerkers worden ingezet en de IT-systemen zijn ontworpen. Deze operationele risico’s zijn volgens Van Wechem lastig te inventariseren. “Verzekeraars werken en rapporteren vaak op een andere manier. Daarom willen we ook toe naar meer eenduidige meetmethodes om verzekeraars met elkaar te kunnen vergelijken.”
Operationeel uitstekend presteren is volgens de verzekeringstoezichthouder van levensbelang voor verzekeraars in een krimpende markt. Van Wechem: “Klanten verwachten dat het goed geregeld is bij een verzekeraar. (…) Ook de intermediairs gaan zich kritischer opstellen. Sinds het verbod op provisie voor complexe producten worden ze niet meer betaald door de verzekeraar. Ze willen dus alleen nog zaken doen met verzekeraars die het goede antwoord snel paraat hebben en de administratie op orde hebben. Een verzekeraar die je vier keer moet bellen of slordig werkt, valt op den duur af.”

Reageer op dit artikel