nieuws

Nieuwe Britse toezichthouder mag productverbod uitvaardigen

Branche

De FCA, de nieuwe toezichthouder op de financiële dienstverlening in het Verenigd Koninkrijk, zal de bevoegdheid gaan krijgen om financiële producten tijdelijk uit de markt te halen ter bescherming van consumenten.

Nieuwe Britse toezichthouder mag productverbod uitvaardigen

De mogelijkheid om de verkoop van producten tijdelijk stil te leggen als daar aanleiding toe is, vloeit voort uit de eind vorig jaar van kracht geworden Financial Services Bill. Daarnaast kan de toezichthouder een beperking opleggen aan het toepassen van bepaalde onderdelen van financiële producten en aan het type consument dat een bepaald product mag afnemen. Een opgelegd productverbod geldt voor een jaar; in die periode moet de FCA proberen de problemen op te lossen.
De aanstaande toezichthouder heeft al aangegeven in welke gevallen een productverbod kan worden opgelegd. Dat is het geval als het risico groot is dat een product aan de verkeerde groep consumenten wordt verkocht, “zoals wanneer complexe producten worden verkocht aan de massa”. Ook zal de FCA optreden als een niet-essentieel onderdeel van een product voor serieuze problemen zorgt bij consumenten of als een product van zichzelf gebreken vertoont. “De vorming van de FCA is onze kans om de gedragsnormen opnieuw te definiëren”, zegt FCA-topman Martin Wheatley. “Wij realiseren ons dat een afgewogen oordeel nodig is, maar toch moet het voor zowel de branche als de consument duidelijk zijn dat wij niet zullen aarzelen deze middelen in te zetten als wij ernstige zorgen hebben.”
De taken van financieel toezichthouder FSA worden in april gesplitst en ondergebracht bij de Financial Conduct Authority (FCA), die gedragstoezichthouder wordt, en de Prudential Regulation Authority (PRA) die zich op het prudentiële toezicht gaat toeleggen. In ons land zijn die taken weggelegd voor respectievelijk de AFM en DNB.
De FSA heeft vandaag overigens verzekeraar Prudential een boete van 30 miljoen pond opgelegd omdat de maatschappij de toezichthouder begin 2010 niet heeft geïnformeerd over plannen om AIA, de Aziatische tak van AIG, over te nemen. Dat gebeurde pas nadat het nieuws eind februari van dat jaar was uitgelekt. Prudential verzweeg de plannen ook toen de toezichthouder eerder die maand gedetailleerde vragen had gesteld over de strategie in de Aziatische markt. “Prudential had ons zo vroeg mogelijk moeten inlichten, zodat wij hadden kunnen bepalen of wij de overname op grond van de regelgeving konden goed- of afkeuren”, aldus de FSA, die topman Tidjane Thiam een waarschuwing heeft gegeven. Mede op zijn initiatief zou Prudential er bewust voor hebben gekozen de FSA niet in te lichten over de plannen. AIA werd uiteindelijk niet overgenomen door Prudential; het is nu genoteerd aan de beurs van Hong Kong.

Reageer op dit artikel