nieuws

Knot bepleit nieuwe stappen richting financiële stabiliteit

Branche

De komst van een Europese toezichthouder op de bankensector noemt hij een mijlpaal. Maar die is volgens Klaas Knot, president van De Nederlandsche Bank, nog niet voldoende om te zorgen voor duurzame financiële stabiliteit in Europa. Daarvoor zijn nog twee extra stappen nodig: een Europees reddingsmechanisme voor probleembanken en een Europees beleid voor de aanpak van systeemrisico’s op Europees niveau.

Knot bepleit nieuwe stappen richting financiële stabiliteit

“De eerste stap, een Europese toezichthouder, is een logische reactie op het grensoverschrijdende karakter van de financiële sector en de onderlinge verwevenheid  van banken”, schrijft Knot in een artikel in de Duitse Börzen-Zeitung naar aanleiding van de overeenstemming die de EU-lidstaten en het Europees parlement gisteren bereikten over de  komst van zo’n toezichthouder.
De tweede stap – een Europees reddingsmechanisme van banken – moet volgens de bankpresident snel gezet worden: “Zolang de resolutie van banken nog een nationale aangelegenheid blijft, kan Europees toezicht niet goed werken, en dreigt een valse start voor de bankenunie. Er is immers een spanningsveld tussen een Europese toezichthouder, die beslist over het voortbestaan van een bank, en een nationale resolutieautoriteit, die de gevolgen daarvan voor zijn rekening neemt.”
Voor een toekomstbestendige bankenunie is volgens Knot ook Europees ‘macroprudentieel beleid’  voor systeemrisico’s nodig. “De huidige problemen bij Europese banken en overheden maken duidelijk dat toezichthouders en centrale banken onvoldoende in staat waren de opbouw van onevenwichtigheden tegen te gaan. En dat geldt niet alleen voor landen als Ierland, Spanje en Cyprus. Ook in Nederland zijn kwetsbaarheden ontstaan doordat de spiraal van sterk groeiende kredietverlening en stijgende vastgoedprijzen vanaf eind jaren ’90 onvoldoende werd afgeremd. (…) We moeten vermijden dat we straks in Europa het monetair beleid en het toezicht op banken tot in de puntjes geregeld hebben, om er achter komen dat we het beleid gericht op financiële stabiliteit zijn vergeten.”

Reageer op dit artikel