nieuws

Hoge Raad: zorgplicht bij investeren van klant in bedrijf adviseur

Branche

De Hoge Raad heeft vrijdag in een arrest geoordeeld dat een financieel adviseur zijn klant ook op de risico’s moet wijzen als die klant eigen geld steekt in een bedrijf dat is verbonden aan dat van de adviseur.

Hoge Raad: zorgplicht bij investeren van klant in bedrijf adviseur

Een klant van een hypotheek- en verzekeringsadvieskantoor krijgt in 2005 de beschikking over een bedrag van € 200.000. In overleg met de adviseur wordt het geld geleend aan een door het advieskantoor overgenomen makelaarsbedrijf, aflossingsvrij tegen een rente van 6%. Later werd de rente teruggebracht tot 2,5% en werd maandelijkse aflossing overeengekomen. In maart 2007 gaat het makelaarskantoor failliet; de openstaande lening bedraagt dan € 174.133.
De klant eist voor de rechter een schadevergoeding omdat zij niet over de risico’s is geïnformeerd. De rechtbank stelt haar in het gelijk, maar het gerechtshof draait die uitspraak later terug. De Hoge Raad oordeelt nu dat op de adviseur wel degelijk een zorgplicht rustte: “Gelet op het feit dat verweerder tot dan toe als adviseur van eiseres was opgetreden en dat eiseres hem juist met het oog op die hoedanigheid, en vanwege het vertrouwen dat zij in hem stelde, had benaderd met het verzoek haar te adviseren over de belegging van het bedrag van € 200.000, rustte op verweerder een zorgplicht haar duidelijk te wijzen op de risico’s die aan de, pas tijdens het gesprek voorgestelde en toen ook direct in een overeenkomst vastgelegde, geldlening waren verbonden, dan wel haar naar een andere adviseur te verwijzen.” Ook al was er geen sprake van een contractuele adviesrelatie met betrekking tot de lening, toch had de adviseur zich de belangen van de klant moeten aantrekken, aldus de Hoge Raad.
De zaak is nu verwezen naar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ter verdere behandeling.

Reageer op dit artikel