nieuws

Helft verzekeraars voldoet nog niet aan Solvency II

Branche

Bij de helft van de Nederlandse verzekeraars treft De Nederlandsche Bank (DNB) nog te vaak onvolkomenheden aan in de solvabiliteitsberekeningen of in de verslaglegging daarover. Dit blijkt uit de zogeheten ‘Parallel Run’ die DNB organiseerde in voorbereiding op de introductie van de Europese richtlijn Solvency II.

Helft verzekeraars voldoet nog niet aan Solvency II

De onvolkomenheden die werden aangetroffen betroffen vaak het verliesabsorberend vermorgen van latente belastingen en technische voorzieningen. Ook bij de berekening van catastroferisico’s trof DNB veel fouten aan. Een deel van de verzekeraars besteedde volgens de toezichthouder te weinig aandacht  aan de Parallel Run hoewel het bestuur de rapportages vervolgens wel goedkeurde. DNB is inmiddels met deze verzekeraars in gesprek over de verantwoordelijkheid van het bestuur voor de beoordeling. Desalniettemin beschouwt de toezichthouder het als een geslaagde exercitie. “Deze heeft duidelijk gemaakt waar de sector staat en waar nog ruimte is voor verbetering”, aldus DNB. 
Verzekeraars die straks onder Solvency II vallen waren wettelijk verplicht om mee te doen aan de Parallel Run. Naast hun reguliere jaarstaten over 2011moesten ze ook een aanvullende Solvency II-rapportage opstellen voor DNB. Vanwege het uitstel van de invoering van Solvency II is er dit jaar geen Parallel Run.
 

Reageer op dit artikel