nieuws

Financieel adviseur blijft bemiddelen

Branche

De meerderheid van het intermediair is nog niet van plan de klassieke rol van bemiddelaar overboord te gooien en zich uitsluitend nog op het adviseren te richten. Dat is een van de eerste uitkomsten van een onderzoek van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) in samenwerking met AM, waaraan ruim achthonderd financieel adviseurs hebben deelgenomen.

Financieel adviseur blijft bemiddelen

Bij de online enquête is beleidsbepalers en eigenaren van advieskantoren gevraagd hoe zij hun bedrijfsvoering hebben aangepast in het kader van de invoering van het provisieverbod voor complexe producten. Bijna driekwart (73%) kiest voor het geleidelijk aanpassen van de beloningsmethode voor bestaande klanten. Ruim een kwart van de kantoren heeft ervoor gekozen om direct voor zowel nieuwe als bestaande klanten af te stappen van provisie op complexe producten.
Verreweg de meeste financieel adviseurs blijven naast advies ook bemiddeling bieden: 87% zegt zich op advies te richten en 82% geeft aan ook in de geadviseerde producten te blijven bemiddelen. Overigens gaat de adviseur wel meer zelfwerkzaamheid van zijn klant vragen. “De respondenten gaan een deel van het werk neerleggen bij de klant om de prijs te drukken: 60% van de ondernemers is dat van plan. Meestal gaat het dan om het invullen van het klantprofiel en/of beleggingsprofiel”, zegt HAN-onderzoeker André Kloosterman.
Verreweg de meeste advieskantoren stellen de relatie met de klant voorop in hun strategie: 86% kiest voor ‘customer intimacy’. De andere opties – prijs- en productleiderschap – worden veel minder vaak genoemd.
Lees meer over dit onderwerp in de digitale editie van 15 maart: AM5

Reageer op dit artikel