nieuws

DNB en AFM bevinden 7 commissarissen ongeschikt

Branche

Van de 68 commissarissen van de vier grootste banken en verzekeraars in Nederland zijn er 7 ongeschikt bevonden voor hun toezichthoudende taak. Dat melden toezichthouders AFM en DNB. De resultaten zijn aan de minister van Financiën toegestuurd.

DNB en AFM bevinden 7 commissarissen ongeschikt

De toetsingen vonden volgens de toezichthouders plaats op basis van grondig bureauonderzoek, aangevuld met gesprekken met meerdere referenten en individuele toetsingsgesprekken met de 68 commissarissen.  Bij bijna driekwart volstond één gesprek, bij de rest was een tweede gesprek nodig. Volgens de toezichthouders waren de commissarissen positief over de toetsing, al voelde het voor sommigen als een examen en waren andere RvC-leden van mening dat het hun gesprekspartners ‘aan senioriteit ontbrak’.

De dagelijkse bestuurders van financiële ondernemingen worden al langer op hun geschiktheid getoetst. Per 1 juli 2012 geldt deze eis ook voor commissarissen. Bij de invoering van nieuwe eisen voor commissarissen bij financiële ondernemingen is op verzoek van de Tweede Kamer een tussentijdse toets gedaan bij de vier grootste banken en de vier grootste verzekeraars . De commissarissen van de overige financiële ondernemingen worden getoetst bij eerste (her)benoeming.

Reageer op dit artikel