nieuws

DNB: ‘Bestuurders blind voor eigen gedrag’

Branche

Een voorzitter die bij het begin van de vergadering eerst zijn eigen mening geeft. Of eentje die iedereen aan het woord laat en vervolgens gewoon zijn eigen afwijkende visie doordrukt. Niet alleen de voorzitter van de lokale voetbalvereniging of de harmonie maar ook de topbestuurders van financiële instellingen hebben er last van. Dit blijkt het rapport ‘Leading by example’ van De Nederlandsche Bank, dat handelt over de gedragscultuur in de bestuurskamer bij financiële instellingen.

DNB: ‘Bestuurders blind voor eigen gedrag’

DNB verrichte in 2011 en en 2012 gedrags- en cultuuronderzoek bij 30 banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Topbestuurders hebben over de gehele linie onvoldoende aandacht voor hun eigen aandacht en voor de groepsdynamische processen waardoor volgens de toezichthouder risicovol gedrag blijft bestaan. Bij “een aanzienlijk aantal” van de onderzochte instellingen zijn er nauwelijks concrete acties om aandacht voor gedrag en groepsdynamiek te stimuleren. “Daar zien we ook dat collega-bestuurders of mede-commissarissen elkaar nauwelijks aanspreken op onwenselijk of niet-effectief gedrag”, aldus DNB. 
Ten aanzien van de besluitvorming kwam een aantal gevallen naar voren waarin onvoldoende diepgaand werd stil gestaan bij de risico’s van een te nemen besluit. In een aantal gevallen heeft dit volgens de toezichthouder geleid tot concrete financiële verliezen. “In het verlengde hiervan, vinden wij het opvallend dat slechts enkele organisaties bewuste maatregelen hebben genomen om tegenspraak in de top van de organisatie structureel te organiseren”, vervolgt DNB. In het onderzoek kwamen ook  “niet effectieve relaties” tussen raden van bestuur en raden van commissarissen naar voren die of teveel werden getypeerd door conflicten, of door een te grote nadruk op harmonie. Wat de leiderschapsstijl betreft; die is volgens DNB overwegend dominant, waar volgens de toezichthouder voorzitters in staat moeten zijn om meederde leidersschapsstijlen flexibel toe te passen.

Reageer op dit artikel