nieuws

Dijsselbloem: ‘Volledig gelijk speelveld is niet mogelijk’

Branche

Tussenpersonen zijn een illusie armer als ze hopen op de overheid voor het realiseren van een ‘level playing field’ voor aanbieder en intermediair. Volgens minister Dijsselbloem is een volledig gelijk speelveld niet mogelijk, zo stelt hij in antwoord op Kamervragen CDA-kamerlid van Hijum. De minister loopt wel warm voor de digitale poliskluis die het Verbond van Verzekeraars wil introduceren.

Dijsselbloem: ‘Volledig gelijk speelveld is niet mogelijk’

Van Hijum stelde de minister Kamervragen naar aanleiding van de invoering van het provisieverbod en de knelpunten die daarbij optreden. Specifieke aandacht vroeg de CDA’er voor het uitstel tot 30 juni dat Rabobank van de AFM heeft gekregen om haar afgekeurde no cure, no pay adviesmodel aan te passen.  Op de vraag van Van Hijum wat de gevolgen van deze tussenperiode zijn voor het gelijke speelveld antwoordt de minister dat  “Het gelijke speelveld vooral wordt bevorderd door de klant zo goed mogelijk te informeren over de dienstverlening en de kosten daarvan in een zo vroeg mogelijk stadium. (…) Dat laat onverlet dat het voor zowel banken als het intermediair mogelijk is om gratis oriënterende te voeren met consumenten, wat dat betreft is er dus een gelijk speelveld. Het creëren van een volledig gelijk speelveld is overigens niet mogelijk,omdat het gaat om verschillende groepen financieel dienstverleners (intermediair en aanbieders), die van elkaar verschillen en dus ook niet volledig gelijk behandeld kunnen worden.”
In antwoorden op Kamervragen van Henk Nijboer (PvdA) over de plannen van het Verbond van Verzekeraars om te komen tot  een poliskluis -de ‘financiële schoenendoos’- toont de minister zich een stuk enthousiaster. “Een digitaal over zicht van alle lopende verzekeringen van een consument kan zoals hierboven uiteengezet consumenten helpen om meer inzicht te krijgen in een verzekeringsportefeuille en oververzekering en onderverzekering tegen te gaan. (…) Uit inzichten uit de behavioural finance blijkt dat consumenten open staan voor financiële informatie als deze informatie hen handelingsperspectief biedt en de informatie gelaagd wordt aangeboden in een totaaloverzicht. Een digitale poliskluis zou aan deze voorwaarden kunnen voldoen en op deze manier een totaaloverzicht bieden van afgesloten verzekeringsproducten.”
 

Reageer op dit artikel