nieuws

Dijsselbloem: ‘Marktpartijen moeten wennen aan provisieverbod’

Branche

Volgens minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën moeten marktpartijen nog wennen aan het provisieverbod. “Partijen zijn nog druk doende om hun bedrijfsvoering aan te passen. Het is niet onlogisch dat in de eerste periode na de invoering van een dergelijk ingrijpende maatregel vragen ontstaan over grijze gebieden”, aldus de minister in antwoord op Kamervragen.

Dijsselbloem: ‘Marktpartijen moeten wennen aan provisieverbod’

Kamerlid Van Hijum (CDA) vroeg de minister naar de knelpunten bij de invoering van het provisieverbod. Dijsselbloem: “Het doel van het provisieverbod is een cultuuromslag te laten plaatsvinden. Cultuurveranderingen kosten tijd. Een periode van twee maanden waarin de eerste ervaringen worden opgedaan is in het algemeen te kort om van knelpunten te spreken. De AFM is uiteraard met marktpartijen in gesprek over de juiste toepassing van het provisieverbod.”
Van Hijum wilde in het kader van de casus Rabobank weten in hoeverre het nog mogelijk is om gratis advies te leveren. Dijsselbloem: “Bedrijfseconomisch gezien lijkt het gratis bieden van advies geen duurzaam bedrijfsmodel. Adviseren is een kennisintensieve activiteit waar aan een prijskaartje hangt. Het lijkt mij dan ook twijfelachtig dat advies gratis kan worden aangeboden en als het gebeurt lijkt het me onvermijdelijk dat dit de kwaliteit van het advies niet bevordert. Het is wel mogelijk voor alle financieel dienstverleners om gratis oriënterende gesprekken te voeren met consumenten.” Op de vraag in hoeverre het wenselijk is dat er een soort tussenperiode ontstaat, zoals in het geval van Rabobank zegt Dijsselbloem: “Iedere partij moet voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Het betreffen echter nieuwe normen, waarop de markt zich nog aan het aanpassen is. Soms is sprake van interpretatievragen rond de afweging of een bepaald verdienmodel is toegestaan. De duidelijkheid daarover heeft de AFM pas recent kunnen bieden.”
Nieuw DVD
Kamerlid Aukje de Vries (VVD) stelde vragen over de recente bevindingen van de Consumentenbond dat er dure serviceabonnementen worden aangeboden waarvan de inhoud niet altijd even duidelijk is. Dijsselbloem: “Het provisieverbod is nog niet zo lang van kracht. Marktpartijen zijn nog druk doende om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe regelgeving die zeer ingrijpend is.” De minister verwacht dat door de invoering van het nieuwe dienstverleningsdocument (DVD) per 1 juli 2013 de transparantie over de aard en reikwijdte van de dienstverlening verbetert. “Transparantie omtrent kosten en voorwaarden zal er nog meer toe bijdragen dat consumenten in staat zijn te kiezen tussen aanbiedingen en dienstverleners, waardoor marktdiscipline zal leiden tot redelijke prijzen en voorwaarden.”

Reageer op dit artikel