nieuws

Commissie CFD schrijft Kamer aan over nieuw PE-stelsel

Branche

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) heeft de vaste Kamercommissie voor Financiën opgeroepen om het wetsvoorstel voor de aanpassing van de vakbekwaamheidseisen niet te accepteren. “Alle zelfstandige financiële dienstverleners zullen door deze voorgenomen PE-plannen in hun bestaansrecht worden bedreigd en hun (eenmanszaak)bedrijf door overheidsmaatregelen gedwongen moeten sluiten”, waarschuwt voorzitter Edwin Herdink.

Commissie CFD schrijft Kamer aan over nieuw PE-stelsel

Volgens de voorgestelde regels moet onder meer elke 36 maanden een PE-examen worden afgelegd en worden bestaande diploma’s ongeldig. “Dit is ongekend voor de Nederlandse markt en legt een bovenmenselijke psychische druk op alle  zelfstandige financiële dienstverleners”, vindt Herdink, die stelt dat de plannen van Financiën en de AFM berusten op willekeur. “Na het provisieverbod en de exorbitante verhoging van de assurantiebelasting per 1 januari jl. betekent het ongeldig verklaren van alle wettelijk verworven assurantiediploma’s de doodsteek voor het onafhankelijke financiële advieskanaal. Voor de huidige generatie onafhankelijke adviseurs wordt het driejaarlijks pompen of verzuipen. Daarnaast zal de instroom van nieuwe toetreders volledig stagneren.”
Herdink verdenkt het ministerie van Financiën en de AFM van het hanteren van een dubbele agenda. “Onder de noemer van gewenste cultuuromslag belemmert men voor het volledige onafhankelijke financiële advieskanaal de vrije beroepsuitoefening en degradeert men tevens de waarde van alle wettelijk verworven diploma’s.”
De commissie verwijst naar een onderzoek van advocatenkantoor Van Beem-De Jong, waarin wordt geconcludeerd dat de noodzaak voor het invoeren van een PE-examen onvoldoende is onderbouwd en dat andere systemen beter aansluiten bij het beoogde doel. “De Commissie CFD heeft haar hoop dan ook volledig gevestigd op uw politieke partij en uw inzicht in bovenstaande onrechtvaardige PE-plannen”, aldus Herdink, die hoopt dat de PE-problematiek apart op de agenda wordt gezet.
 

Reageer op dit artikel