nieuws

‘Cinjee illustreert uitholling portefeuillerecht’

Branche

De zaak Cinjee illustreert hoe het portefeuillerecht van binnenuit volledig is uitgehold. Dit is volgens advocaat Sjoerd Meijer (NautaDutilh) de voornaamste les die kan worden getrokken uit het geruchtmakende faillissement van Cinjee Advies. Kluwer organiseert op 10 april in Alphen aan den Rijn een symposium met als titel ‘Dossier Cinjee Passé?, Nee!’ waarbij naast Meijer ook assurantiemakelaar Willem Haasnoot en voormalig AM-hoofdredacteur Henri Drost optreden.

‘Cinjee illustreert uitholling portefeuillerecht’

Volgens Meijer staat het portefeuillerecht al ter discussie sinds het provisieverbod is afgekondigd. “Je kunt je, zeker na deze zaak de vraag stellen welke betekenis het nog heeft. Mensen die voor het faillissement van de Cinjees nog dachten goud in handen te hebben met hun assurantieportefeuille zijn nu een illusie armer.”
Volgens Henri Drost hadden tussenpersonen die hun portefeuille verkochten aan de Cinjees en hun geld vaak niet kregen, ook beter op kunnen letten. “Als een assurantieportefeuille normaal voor 3, maximaal 4 keer de jaaromzet van de hand gaat en en Cinjee biedt je een factor 6 of 7, dan is argwaan geboden.”
Een voorname les uit het Cinjee-dossier is volgens makelaar  Willem Haasnoot dat grootschalige overnames van assurantieporteuilles zonder daar lokaal dienstverlening aan te koppelen, niet werken. “De portefeuilles die Cinjee overnam, liepen al vanaf het begin in hoog tempo leeg omdat het klantbelang op geen enkele wijze gediend was.”
Een uitgebreide voorbeschouwing op het symposium ‘Dossier Cinjee Passé?, Nee!’ verschijnt vrijdag in AM5. 
Meer informatie en inschrijven 

Reageer op dit artikel