nieuws

ASR: ‘We gaan er uitkomen met Adfiz’

Branche

ASR verwacht voor 1 april tot een akkoord te komen met brancheorganisatie Adfiz over de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die de verzekeraar wil uitrollen richting het intermediair. Dat bracht bestuursvoorzitter Jos Baeten woensdag naar buiten bij de presentatie van de jaarcijfers van ASR. Vrijwel direct na het ophanden zijnde akkoord start de verzekeraar een nieuwe campagne waarbij het intermediair centraal staat. Die adviseurs weten zich eind 2013 wel geconfronteerd met directe, online verkoop bij ASR, waarbij de verzekeraar niet in prijs gaat differentiëren.

ASR: ‘We gaan er uitkomen met Adfiz’

ASR en Adfiz zijn op dit moment in gesprek over de ontwikkeling van een nieuwe samenwerkingovereenkomst, onder meer noodzakelijk door de komst van het provisieverbod en het goeddeels wegvallen van de financiële band tussen aanbieders en tussenpersonen. Een eerder concept dat ASR hiervoor presenteerde, viel totaal niet in goede aarde bij het intermediair, dat vooral aanhikte tegen nieuwe bepalingen aangaande het pandrecht op assurantieportefeuilles. Hoe de nieuwe overeenkomst eruit gaat zien, wil Baeten nog niet verklappen. “Een broedende kip moet je niet storen”, aldus de bestuursvoorzitter. Hij betuigt wel zijn spijt over de onrust die ontstond over het eerdere voorstel. “Dat hebben we toen niet handig neergezet. Daardoor heeft het intermediair daar begrijpelijk als lijn uitgehaald dat wij gaan bepalen of er verpand kan worden als de tussenpersoon schulden heeft, maar dat was niet onze intentie. In de discussie wat de nog de waarde is van pand- of portefeuillerecht, meng ik me niet. Het gaat er ons om dat daar waar je als verzekeraar risico’s loopt, je deze beperkt.”
Baeten benadrukt de waarde van het intermediair als ‘belangrijkste distributiepartner’. Toch kiest ook ASR ervoor om nog dit jaar online ‘simple risk’-verzekeringen aan te gaan bieden. De planning voor het direct gaan ligt nu op het einde van de tweede helft van dit jaar. “Maar eerder dan december”, wil Baeten daar nog aan toevoegen. De verzekeraar maakt daarbij geen gebruik van prijsdifferentiatie tussen de verschillende kanalen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Nationale-Nederlanden dat lagere inkooprijzen voor het intermediair hanteert. “We zijn groot geworden dankzij het intermediair”, aldus de bestuursvoorzitter. “Consumenten die rechtstreeks zaken met ons willen doen via de site, betalen daarvoor dezelfde prijs als bij een tussenpersoon. Dat schept helderheid, want uiteindelijk is het product dat die klant koopt in alle kanalen hetzelfde. Apple werkt al jaren zeer succesvol op die manier.” Het intermediair houdt wel de vrijheid om de provisieschuif een tandje lager te zetten als hij zich daarmee aantrekkelijker in de markt wil zetten. Baeten: “Wij zien het intermediair niet als concurrent, maar vinden het juist fijn als een consument goed geadviseerd wordt.” Om die boodschap kracht bij te zetten, start ASR in april een campagne rondom het intermediair in de lijn van de huidige campagne rondom Feyenoord en Diergaarde Blijdorp. Niet de dierentuin, maar de ondersteuning van het intermediair is in de nieuwe campagne het goede doel.
Daarbij houdt de verzekeraar vast aan zijn nieuwe beeldmerk en huisstijl waarbij de naam wordt gespeld als a.s.r. De nederige toonzetting roept bijna vragen op over de – zelfstandige – toekomst van de verzekeraar, al stelt Baeten tot twee keer toe “vol vertrouwen zelfstandig de toekomst in te gaan” en kansen om zelf een overname te doen, serieus te bekijken, mochten deze zich voordoen. “Bescheidenheid past bij de nieuwe rol van de financiële sector. Jezelf onderscheiden doe je door goede, heldere producten, ook richting het intermediair. Dat moet bij ons het gevoel hebben dat als ze ons adviseren, ze nooit in de steek gelaten worden.”

Reageer op dit artikel