nieuws

“Als je heel concreet bent, ontstaat er ook geen discussie”

Branche

De mediagenieke ondernemer Annemarie van Gaal heeft in samenwerking met het Verbond van Verzekeraars onder de titel ‘Slim verzekerd’ een boek geschreven dat helderheid moet scheppen in het cryptisch taalgebruik van verzekeraars. Ze overhandigde donderdag in de Haagse boekhandel Paagman het eerste exemplaar aan Verbondsdirecteur Richard Weurding. Het boek past volgens hem bij de vernieuwing die de branche doorloopt en waarbij het laagdrempelig maken van de klantcommunicatie een voorname rol speelt. Van Gaal vertelde na afloop verzekeringen allesbehalve saai te vinden.

“Als je heel concreet bent, ontstaat er ook geen discussie”

Hoe maak je verzekeringen sexy voor de consument?
“Zelf vind ik verzekeringen erg interessant omdat er zoveel prikkels en gedragingen onder liggen. Het is net als met voetbal, als ik me daarin zou verdiepen en zou weten wat een schwalbe is en hoe buitenspel werkt, zou ik er wellicht met veel meer plezier naar kijken. Nu boeit het drogen van verf me nog meer. Door de woordenbrij die verzekeraars hanteren in hun voorwaarden, worden verzekeringen voor de meeste mensen nooit leuk.”
Zijn kleine lettertjes niet noodzakelijk voor verzekeraars om onterechte claims in te dammen?
“Ik redeneer liever de andere kant op. Als je heel concreet in een stuk of 6 bullet points aangeeft waar tegen je wel en juist niet verzekerd bent, ontstaat er ook geen discussie. In het zeldzame geval dat een voorwaarde toch voor meerdere interpretaties vatbaar is kun je als verzekeraar ook coulance betrachten.”
Maakt klare taal een hoop verzekeringen niet nutteloos als consumenten meer inzicht krijgen?
“Je moet in ieder geval niet iets verzekeren waarvan je het risico zelf kunt dragen, bijvoorbeeld je mobiele telefoon of de uitvaart van je huisdier. Verzekeringen moet je alleen aangaan voor risico’s die te groot zijn om zelf te dragen. Maar dan moet wel precies duidelijk zijn wat die verzekering doet.”
Is er een relatie tussen de complexiteit van de polisvoorwaarden en de zware tijden die verzekeraars beleven?
“De afgelopen jaren hebben verzekeraars door wantrouwen van consumenten en onzekerheid de communicatie vooral door juridische zaken laten verlopen. Maar vergeet niet dat vertrouwen een wederkerig werkwoord is. Als je zelfvertrouwen genoeg hebt om in 6 bulletpoints te laten zien wat je wel en niet doet, schep je herkenbaarheid.”
Welke rol kan de tussenpersoon daarbij spelen?
“Een assurantieadviseur kan zeker toegevoegde waarde hebben, maar hij moet zijn provisie dan wel waarmaken. Dat kan in mijn beleving alleen als het om ingewikkelde en ingrijpende producten gaat. Dus niet voor de producten die de consument zelf zou moeten kunnen afsluiten zoals een inboedel- of aansprakelijkheidsverzekering.”
Ben je al gevraagd  door een verzekeraar om de polisvoorwaarden te vereenvoudigen?
“Op dit moment ben ik met Reaal in gesprek over de voorwaarden voor hun AOV en hoe we dat aan kunnen pakken.”
Je bent nu ongeveer een jaar lid van de raad van advies van het Verbond van Verzekeraars. Tevreden over de vernieuwingsbereidheid?
“Het is mij opgevallen dat verzekeraars heel erg open staan voor discussie. Dat moet ook wel, want echte successen liggen in deze branche niet meer op de gebaande paden.”

Reageer op dit artikel