nieuws

AFM verwelkomt suggesties uit de markt

Branche

“We willen graag onze toezichtsaanpak nader toelichten en staan open voor goede suggesties uit de markt.” Met deze woorden blikt AFM-bestuurder Theodor Kockelkoren terug op het “constructieve gesprek” dat hij vorige week had met financieel adviseur Chris de Bruin. In het gesprek kwam naar voren dat de AFM onafhankelijke financieel adviseurs en grotere marktpartijen gelijk zal behandelen bij de aanpassing van hun bedrijfsmodel aan het provisieverbod.

AFM verwelkomt suggesties uit de markt

“Het gesprek met de heer De Bruin heeft meer duidelijkheid opgeleverd over en begrip voor elkaars standpunten”, aldus Theodor Kockelkoren. Hij wijst erop dat de wetteksten over het provisieverbod eind 2012 definitief werden en het verbod op bepaalde punten een open norm is. “Dan is het redelijk dat marktpartijen enige tijd krijgen om hun bedrijfsmodellen aan te passen aan de eisen van de wet.” Het AFM-bestuurslid stelt veel waarde te hechten aan een open dialoog met financieel dienstverleners.  “We moedigen andere financiële dienstverleners dan ook aan om niet alleen in de pen te klimmen, maar ook te bellen en een afspraak met ons te maken als zij belangrijke problemen zien. Wij zullen daar zelf ook actiever in worden.”

Reageer op dit artikel