nieuws

AFM mag weer per brief kopieën van zakelijke stukken vorderen

Branche

De rechtbank in Rotterdam heeft onlangs een eerder oordeel van de voorzieningenrechter herroepen over beperking van de onderzoeksbevoegdheden van de AFM. De toezichthouder is volgens de rechter wel degelijk bevoegd om (naast het vorderen van algemene inlichtingen) per brief kopieën van zakelijke stukken te vorderen. Dit betekent dat de AFM voortaan tijdens een onderzoek weer schriftelijk van instellingen of personen zal vorderen om de gevraagde kopieën op te sturen. Iedereen is verplicht om hieraan mee te werken.

AFM mag weer per brief kopieën van zakelijke stukken vorderen

In oktober vorig jaar paste de AFM haar werkwijze aan naar aanleiding van een uitspraak van de voorzieningenrechter op 5 september, waarin deze  oordeelde dat de toezichthouder niet bevoegd was om schriftelijk kopieën van zakelijke gegevens en bescheiden te vorderen tijdens onderzoeken. De betrokkenen bij een onderzoek mochten voortaan vrijwillig kopieën van de gevraagde informatie opsturen of de AFM zou op kantoor langskomen om de gegevens te kopiëren.
De rechtbank Rotterdam heeft nu expliciet afstand genomen van de eerdere uitspraak van de voorzieningenrechter en is van oordeel dat artikel 5:16 van de Awb geen beperkingen bevat in de wijze waarop inlichtingen worden gevorderd.

Reageer op dit artikel