nieuws

Adfiz startklaar voor collectieve procedure tegen Reaal

Branche

Adfiz startklaar voor collectieve procedure tegen Reaal

Adfiz trekt ten strijde tegen de afkoopregeling die Reaal heeft aangekondigd. De verzekeraar gaat de resterende doorlopende provisie op lopende complexe bancaire producten met terugwerkende kracht tot 1 januari afkopen. Adfiz steunt leden die een collectieve civielrechtelijke procedure willen starten tegen deze ‘eenzijdige intrekking’.

Volgens de intermediairkoepel handelt de verzekeraar in strijd met afspraken die zij zelf met het intermediair en de klant heeft gemaakt over de beloning voor de dienstverlening van de adviseur. Intermediairs die niet akkoord gaan met het voorstel van Reaal moeten volgens Adfiz zo snel mogelijk hun rechten veilig stellen. Daarvoor is een voorbeeldbrief beschikbaar. “In navolging van die brief helpen we leden om nakoming van de overeenkomst te vorderen en wettelijke rente in rekening te brengen over de uitstaande saldi vanaf 1 maart 2013.”
De afkoopregeling was eind vorig jaar al door Reaal aangekondigd, maar leidde tot vragen. Na overleg met Adfiz heeft Reaal toch besloten de regeling onveranderd uit te voeren. Volgens de verzekeraar worden de belangen van klanten en tussenpersonen  gerespecteerd. Adfiz denkt daar anders over. “De afgelopen maanden heeft Reaal gebruikt om een nieuwe wettelijke basis te bedenken voor haar actie. Eerder was het provisieverbod de aangevoerde aanleiding. Adfiz heeft Reaal er op gewezen dat de wetgeving rond dit verbod echter eerbiedigende werking kent. Nu heeft Reaal bedacht dat de bestaande beloningsregeling niet zou voldoen aan het Bgfo. Ook dit argument kan zij echter niet geloofwaardig onderbouwen.”
Volgens Adfiz laat Reaal met de afkoopregeling haar ware gezicht zien. “Reaal zegt grote waarde te hechten aan een goede samenwerking met het intermediair. Dat veronderstelt wederkerigheid. In de praktijk stelt Reaal het intermediair voor een voldongen feit. Reaal heeft al met de consument gecommuniceerd over de wijziging. En het intermediair wordt gedwongen het afkoopvoorstel te accepteren. Als een intermediair dit voorstel niet accepteert staat zij met lege handen, want Reaal heeft de provisiebetaling reeds beëindigd. In haar handelen toont Reaal kortom haar ware gezicht. Zij regelt de samenwerking met dwangbevelen, in plaats van wederzijds overeengekomen afspraken na te komen”, zo windt de intermediairkoepel er geen doekjes om.

Reageer op dit artikel