nieuws

Adfiz en ASR zijn eruit: pandrecht blijft bij intermediair

Branche

Adfiz meldt dat er een belangrijk resultaat is bereikt in de gesprekken met ASR over haar samenwerkingsvoorwaarden (SWO): ” Na goed overleg respecteert ASR het wettelijk recht van de bemiddelaar om zijn portefeuille te verpanden.”

Adfiz en ASR zijn eruit: pandrecht blijft bij intermediair

Adfiz heeft ASR naar eigen zeggen kunnen overtuigen dat het portefeuillerecht een wettelijk recht is van de bemiddelaar. “Dit houdt in dat een aanbieder de verpanding van deze portefeuille niet kan beperken of verbieden. ASR heeft de concepttekst van de SWO zo aangepast dat dit recht van de bemiddelaar gerespecteerd wordt. ASR heeft wel de behoefte te weten of een portefeuille verpand wordt. Zij stelt voor dat het intermediair ASR vooraf informeert wanneer hij de portefeuille verpandt. Zo mogelijk 14 dagen voor verpanding plaatsvindt. Dit past in een goede relatie tussen aanbieder en bemiddelaar. ”
Partijen hebben ook afspraken gemaakt over de wijze waarop de wijzigingsvoorstellen voor intermediairincasso en rekening-courant vormgegeven kunnen worden, zodat deze de financiële verhoudingen tussen partijen zuiver regelen. “Het kernpunt hier is de definitie van het debetsaldo”, aldus Adfiz. “ASR heeft aangegeven meer tijd nodig te hebben om na te gaan of de besproken werkwijze technisch uitvoerbaar is.”
ASR verwacht de wijzigingsvoorstellen rond 15 maart voor te kunnen leggen aan het intermediair, zodat ze op 15 mei kunnen ingaan. Voor de definitie van het debetsaldo blijft het huidige artikel 4 van de Regeling rekening courant (versie 11 0241) van toepassing. Voor de wijziging van de incassoperiode en daarmee de definitie van het debetsaldo zal ASR haar voorstel begin april met Adfiz bespreken. De wijziging van die voorwaarden zal per 1-1-2014 ingaan.

Reageer op dit artikel