nieuws

Abonnementen via Voogd & Voogd: spraakmakend!

Branche

Een spraakmakend initiatief van Voogd & Voogd om abonnementen actief te gaan ondersteunen! Mijn ervaring tijdens vele sessies met intermediairs is dat velen wel willen, maar dat ze opzien tegen de praktische kanten van de invoering van abonnementen. Ik denk dat de organisatie van Voogd & Voogd uitstekend in staat zal zijn die praktische kant professioneel en tegen lage kosten in te vullen.

Abonnementen via Voogd & Voogd: spraakmakend!

Op welke manier wordt de klant hier beter van?

  • Momenteel heeft de gemiddelde consument zijn/haar verzekeringsportefeuille verspreid ondergebracht bij drie tot vier verschillende kanalen. Hierdoor heeft geen enkele adviseur een totaaloverzicht van de klant. Omdat ook het provisiebelang (van totaal gemiddeld € 200) verdeeld wordt over die verschillende kanalen, levert de gemiddelde consument te weinig omzet op om actief bediend te worden. De overgang naar een bediening op basis van abonnementen leidt in de praktijk tot totaalrelaties met een hogere omzet per relatie tot gevolg. Hierdoor zal een betere dienstverlening financieel haalbaar worden.
  • Voogd & Voogd maakt tevens de overgang naar provisieloos werken mogelijk. Vooruitlopend op de definitieve vrijstelling om op abonnementsbasis te werken in samenloop met provisieloze polissen, betekent dit dat kantoren los komen van een premiegerelateerde beloning. In de praktijk leidt dit tot het werkelijk centraal stellen van de klant: behoud van abonnementsgeld komt los te staan van behoud van premieomzet. In combinatie met de mogelijkheden van de prolongatiecheck van Voogd & Voogd, leidt dit tot een sterke klantpropositie en waarschijnlijk tot lagere totale verzekeringskosten voor de consument.
  • Het werken op abonnementenbasis verplicht de tussenpersoon om zeer helder te zijn over de eigen dienstverlening, en schept daarmee duidelijkheid voor de eindklant. In de oude wereld, werd de dienstverlening van de tussenpersoon zelden transparant toegelicht.

Op welke manier wordt de tussenpersoon hier beter van?

  • Voogd & Voogd ondersteunt met automatisering en schaalgrootte een implementatie, die in de praktijk voor de kleinere kantoren lastig efficiënt uit te voeren is.
  • Het belastingvraagstuk van abonnementen is door Voogd & Voogd blijkbaar vooraf afgestemd met de belastingdienst, waardoor op dit vlak duidelijkheid geboden wordt.
  • Deze werkwijze biedt alle mogelijkheden om transparant te zijn over de eigen dienstverlening en de beloning die daar direct aan gekoppeld is, zodat omzetschommelingen ten gevolge van premiewijzigingen tot het verleden behoren.

Al met al een zeer goed initiatief waardoor iedereen die vastliep op praktische bezwaren nu kan beslissen om begeleid de stap naar abonnementen te nemen.

Reageer op dit artikel