nieuws

Aandeelhouders en achtergestelde crediteuren SNS krijgen niets

Branche

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft een aanbod tot schadeloosstelling gedaan aan de aandeelhouders en achtergestelde schuldeisers van SNS Reaal en SNS Bank. Het aanbod bedraagt zoals verwacht nul euro.

Aandeelhouders en achtergestelde crediteuren SNS krijgen niets

Dat geldt zowel voor de onteigende aandelen als de onteigende achtergestelde schulden. Op grond van de Wet op het financieel toezicht hebben de onteigenden recht op schadeloosstelling. Bij de schadeloosstelling moet de werkelijke waarde van de onteigende aandelen en achtergestelde schulden worden vergoed. Hierbij wordt uitgegaan van het toekomstperspectief van SNS Reaal en SNS Bank als geen onteigening zou hebben plaatsgevonden. Volgens de minister zou zonder onteigening de bankverzekeraar failliet zijn gegaan en zou in dat scenario niets overblijven voor de achtergestelde schuldeisers en de aandeelhouders. Vandaar het aanbod tot schadeloosstelling van €0 per onteigend aandeel en €0 per onteigende achtergestelde schuld.
De minister van Financiën zal de ondernemingskamer verzoeken de schadeloosstelling overeenkomstig zijn aanbod vast te stellen. Rechthebbenden kunnen bij de ondernemingskamer verweer voeren tegen het aanbod.

Reageer op dit artikel