nieuws

Zorgkosten zorgwekkend

Branche

De Nederlandse zorgkosten zijn een beetje te vergelijken met een raceauto die met hoge snelheid op een blinde muur afkomt. In tien jaar tijd stegen namelijk de totale zorgkosten met 71%. Inmiddels geven wij zo’n 15% van ons Bruto Binnenlands Product (de som van alle goederen en diensten die we samen produceren) uit aan gezondheids- en welzijnszorg. Hiermee neemt Nederland wereldwijd de tweede plaats in na de Verenigde Staten.

 
Het zorgaandeel dat men in Nederland betaalt ligt volgens de OESO bijna 2,5% hoger dan het gemiddelde van 34 Westerse Economieën. Als we niets doen en de stijgende trend zet zich voort, geven we in 2040 een derde van ons BBP uit aan zorg. Al zouden we de kostenstijging weten te beperken, dan nog dreigen we in 2040 uit te komen op 20% van het BBP.
 
De belangrijkste reden voor de stijgende zorgkosten is natuurlijk de vergrijzing. Een tweede reden is de technologische ontwikkeling. Er kan meer, dus willen we ook meer. En ten slotte de welvaart, we kunnen ons een en ander veroorloven.
 
Het nieuwe Kabinet heeft vergaande plannen met de zorg. De bedoeling is dat er in de komende kabinetsperiode € 5,5 miljard bezuinigd gaat worden. Een van de peilers voor deze bezuiniging is een versobering van de AWBZ. Dat wil zeggen, een en ander wordt overgeheveld naar de zorgverzekeringswet en naar de gemeenten (WMO). Het komt er in ieder geval op neer dat er minder vergoed gaat worden, zeker aan mensen die bijvoorbeeld een pensioen hebben naast hun AOW. Het meest in het oogspringende voornemen van Rutte II was de fiscalisering van de zorgpremie. Wie meer verdient, zou meer zorgpremie moeten betalen. Of er daadwerkelijk wetsvoorstellen komen, die dan ook nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd valt te bezien.
 
Fiscalisering van de zorg heeft weinig of geen effect op de totale kosten. Er zal nog meer aandacht moeten komen voor de kostenbeheersing. De boete voor oneigenlijk gebruik van de Eerste Hulp is daar een mooi voorbeeld van. Inmiddels woedt er ook een heftige discussie over de vraag hoe lang iemand zorg nodig heeft en of de manier van leven invloed moet hebben op de premie (roken, drinken, overgewicht etc.). Dit zijn moeilijke vraagstukken. Moet bijvoorbeeld een demente hoogbejaarde wel of niet nog een nieuwe heup krijgen?
 
Een ding staat vast, de (inkomensafhankelijke) kosten en het (inkomensafhankelijke) eigen risico gaat meer financiële offers vragen aan de afnemers van zorg. Aegon en Menzis hebben op de ontwikkelingen ingespeeld door het zorgsparen te introduceren. Al dan niet via een verzekeringsmaatschappij, het sparen voor de zorg gaat een belangrijke plaats krijgen naast het sparen voor pensioen.
 
Michael Toorop 

Reageer op dit artikel