nieuws

Verzekeraars en bonden bereiken cao-akkoord

Branche

Het Verbond van Verzekeraars en de vakorganisaties FNV Bondgenoten, CNV Dienstenbond en De Unie hebben eind vorige week een overeenkomst bereikt voor een nieuwe cao voor het verzekeringsbedrijf. De overeenkomst loopt van 2 januari 2013 tot en met 31 december 2013 en geldt voor ongeveer 17.000 van de 47.500 mensen die in de branche werkzaam zijn. De partijen moeten het akkoord nog wel voorleggen aan hun leden.

Verzekeraars en bonden bereiken cao-akkoord

Volgens het akkoord worden per 1 april de salarissen structureel verhoogd met 0,5%. Daarnaast ontvangen werknemers die op 1 april in dienst zijn per die datum een eenmalige uitkering van 0,5% van het op 31 maart voor hen geldende vaste jaarsalaris.
Gedurende de looptijd van deze cao kunnen werknemers eenmalig gebruik maken van een opleidingsbudget ter waarde van € 500, voor op duurzame inzetbaarheid gerichte trainingen en ontwikkeltrajecten.
Voorzitter van de werkgeversdelegatie Pieter Loyson: “De verzekeringssector heeft te maken met uiterst moeilijke marktomstandigheden. De rentabiliteit van verzekeraars staat onder druk en de noodzaak de bedrijfskosten te verlagen is hoog. Daarbij past een sobere cao met extra aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Met een persoonlijk budget worden medewerkers gestimuleerd actief werk te maken van hun persoonlijke ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.”
CNV Dienstenbond en de andere vakorganisaties noemen wat er is afgesproken geen  principeakkoord, omdat in hun ogen de structurele loonsverhoging aan de magere kant is. “Bovenstaande was voor de werkgevers echter het uiterste”, aldus CNV Dienstenbond. “Daarom hebben we besloten om de nu overeengekomen aanpassingen van de cao als onderhandelingsresultaat voor te leggen onze leden. Gezien de economische gang van zaken in de sector zit niemand te wachten op langdurige onderhandelingen.”

 

 

Reageer op dit artikel