nieuws

Verzekeraars bieden helpende hand aan economie

Branche

Verzekeraars bieden helpende hand aan economie

De verzekeringsbranche wil meer investeren in de Nederlandse economie om daarmee de financieringsproblemen van het MKB en de woningmarkt te verlichten. Ook zijn verzekeraars bereid om een groter aandeel te nemen in de financiering van infrastructuur, zo schrijft het verbond in het position paper ‘Investeren in Nederland’.

De verzekeraars willen gezamenlijke fondsen oprichten om leningen te verstrekken aan bedrijven in het MKB. Daarnaast moet er voor het midden- en kleinbedrijf een speciaal kredietratingsysteem komen dat meer houvast biedt voor bedrijven en kredietverstrekkers een beter inzicht verschaft in de kredietrisico’s. Het Verbond geeft ook aan meer te wilen investeren in  hypotheken en gesecuritiseerde hypotheken en verwijst daarbij naar de onlangs met andere partijen opgerichte Dutsch Securitisation Association. Die wil het vertrouwen in securitisaties herstellen door informatie hierover gestandaardiseerd en transparant aan te bieden aan potentiële kopers, kredietbeoordelaars en inversteerders. Richard Weurding, algemeen directeur bij het Verbond, geeft onomwonden toe dat het toereiken van de helpende hand ook een kwestie van eigen balang is. “Als het zou lukken de economie een impuls te geven, dan heb je een tweesnijdend zwaard: ook de sector heeft dan betere perspectieven.”

Reageer op dit artikel