nieuws

Tien Geboden

Branche

2013 is al weer even onderweg. En alle veranderingen en onzekerheden zijn nog steeds daar. Om enig houvast te bieden de Tien Geboden voor verzekeraars en intermediairs op een rijtje.

Het jaar was nog niet begonnen of de Rabobank werd al op de vingers getikt door de AFM. De bank moet van de toezichthouder een rekening sturen voor advies en mag dat niet laten afhangen van het al dan niet afsluiten van een hypotheek. Ook als er geen deal komt, moet er toch een rekening richting klant, luidt de boodschap van de AFM. Of de klant dat nog wel zal begrijpen vraag ik me af. En hoe zinvol is advies als de uitkomst altijd een product uit eigen keuken is?
 
En dan alle strijd tussen Adfiz, NN en Reaal over wanneer het nu om een nieuw pensioen- of lijfrentecontract gaat. Valt het nog onder de oude provisieregeling of niet? En ASR kwam op de valreep met maatregelen die het intermediairs moeilijk maken om financiering te krijgen. Het provisieverbod is er nu, maar veel is nog onduidelijk over de concrete uitwerking. Dat zorgt voor veel ergernis over en weer.
Hoe dan ook: we vroegen onlangs voor AMplus een aantal opinieleiders uit onze markt naar wat we dit jaar nu wel en niet meer moeten doen. Daaruit distilleer ik de Tien Geboden voor 2013. Beitel ze uit in marmer en hang ze op bij de voordeur. Als de hectiek te groot wordt, kijk er dan naar en dan bent u er aan het eind van het jaar nog. Wellicht.
 

 1. Doe niets wat geen meerwaarde biedt voor de klant. Schrijf dus geen onbegrijpelijke brieven, stel geen onleesbare voorwaarden op. Maar wees helder, eerlijk en transparant.
 2. Niet uw eigen portemonnee is het uitgangspunt van al uw handelen, maar die van de klant. Als hij tevreden is en het hem goed gaat, dan vaart u ook wel.
 3. Als de klant niet wil betalen voor advies, dan doet U zelf iets niet goed.
 4. Let op de kosten. Automatiseer waar het kan en nodig is. Zodat U zich kunt richten op waar U toegevoegde waarde kunt bieden. En die ligt zelden in een focus op de laagste prijs.
 5. Bundel de krachten en maak de politiek heel erg duidelijk dat U geen trekpop bent.
 6. De turbulentie gaat nooit meer liggen. Zorg daarom dat u wendbaar en snel bent. Eén jaar de tijd nemen om uw mooie plan te implementeren is waanzin.
 7. De verzekeraar is niet uw vijand, en het intermediair niet uw kwelgeest. Elkaar verketteren helpt niet bij het versterken van het vertrouwen bij de consument. Werk samen.
 8. De klant is niet van U of van uw concurrent of business partner. De klant is van zichzelf. Hij bepaalt hoe, wanneer en op welke wijze hij geholpen wil worden. En door wie.
 9. U kunt moeilijk alles voor iedereen zijn. Kies wie u kunt én wilt zijn en leg dat ook uit. Be good and tell it.
 10. Wees trots op uw vak. Verzekeringen zijn van grote maatschappelijke waarde en zorgen dat mensen een beter leven hebben en houden. Draag dat uit.
   
Reageer op dit artikel