nieuws

Teeven steekt verzekeraars helpende hand toe

Branche

Staatssecretaris Fred Teeven gaat samen met het Openbaar Ministerie de belemmeringen opheffen die verzekeraars ervaren bij het verhalen van de schade op daders. Teeven heeft deze toezegging gedaan in een brief aan de Tweede Kamer over het slachtofferbeleid. Het Verbond van Verzekeraars is verheugd over de steun.

Teeven steekt verzekeraars helpende hand toe

In de brief benoemt Teeven vijf beleidsdoelstellingen die de komende vier jaar het speerpunt vormen in het slachtofferbeleid. Ten aanzien van schadeloosstelling en herstel hanteert de staatssecratris het uitgangspunt dat de dader betaalt. Teeven erkent dat het voor verzekeraars lastig kan zijn om de schade te verhalen en werkt daarom met het Openbaar Ministerie aan het opheffen van belemmeringen die verzekeraars in dit opzicht nog ervaren. Als de dader niet kan betalen, bijvoorbeeld omdat hij niet bekend is,  kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven in de optiek van de staatssecretaris een tegemoetkoming uitkeren. 
Het Verbond van Verzekeraars is positief over de bijval van Teeven. Het is de verzekeraars al langer een doorn in het oog dat daders vrijuit gaan, terwijl polishouders opdraaien voor door hen gemaakte kosten.  “Staatssecretaris Teeven wil de belemmeringen voor verzekeraars samen met het Openbaar Ministerie opheffen. Dat is een goede beweging”, aldus Verbondsdirecteur Richard Weurding. “Wij zijn namens verzekeraars al langer in gesprek met Justitie over het vereenvoudigen van de toegang tot informatie over daders. Wij willen als verzekeraars graag verder in overleg met de staatssecretaris over de nadere uitwerking om dit gemeenschappelijke doel te bereiken.”

Reageer op dit artikel