nieuws

Schulden een last

Branche

Sinds de financiële crisis worden schulden als een steeds grotere last ervaren. Was voorheen geld lenen de oplossing voor ieder probleem, nu zijn de leningen zelf het probleem geworden.

Schulden een last

 
De overheden zitten in een spagaat, omdat er door de bezuinigingen geen geld overblijft om de economie te stimuleren. Krimpt de economie, dan stijgt het percentage waarin de schuld ten op zichten van het Bruto Nationaal Product (BNP) wordt uitgedrukt. Europa bezuinigt primair terwijl Amerika de economie eerst wil stimuleren.
Overal zijn staatsschulden voorpaginanieuws. In Europa houden landen als Griekenland en Spanje de actualiteit van de schuldenlast levendig, en in de Verenigde Staten is dat de “Fiscal Cliff”.
De Amerikaanse staatsschuld bedraagt ruim $ 16.000 miljard. Als er per 31 december  geen overeenstemming is bereikt tussen de Democraten en Republikeinen, dan komen er aan allerlei fiscale kortingen en subsidies een eind. Het gevolg hiervan kan een economische krimp van 4% betekenen. Verhoudingsgewijs ligt de staatsschuld in de VS 20% hoger dan in Europa. Door het verschil in aanpak groeit de schuld in de VS in 2017 naar 113% van het BNP en in Europa zal het eerst stijgen en in 2017 weer dalen naar 91%.
Kijkend naar de totale schulden van overheden, particulieren en bedrijven, dan staan Groot Brittannië en Japan (beiden rond de 500% van het BNP) bovenaan. De Japanse schuld is daar zo hoog door haar staatsschulden en in Engeland door haar financiële sector. Die financiële sector spelen ook Duitsland en Nederland parten. In de VS mag de staatsschuld weliswaar hoger zijn, maar hun bankensector staat er een stuk beter voor dan de Europese.
 
De rente in zowel Amerika en Noord Europa staat momenteel historisch laag. Over de afgelopen 40 jaar was de gemiddelde rente op een Amerikaanse staatslening 6,22%. Nu is dat voor kort lopende schulden bijna 0%, voor 10 jaar. Ondanks die lage rente is de Federale overheid per jaar al $ 445 miljard aan rente kwijt. In Nederland betalen we ongeveer € 10 miljard per jaar aan rente op staatsleningen. Een ding lijkt zeker, de rente blijft niet eeuwig rond de 0%.
 
De komende jaren komen we de nodige uitdagingen tegen zoals de rentestand, economische groei, zorgkosten en vergrijzing.
 
Dat wil niet zeggen dat er op het gebied van obligaties geen mogelijkheden zijn. De emerging markets hebben een staatsschuld die in verhouding maar een derde is van die van de westerse wereld. Daar komt bij dat zij een groeiende en/of jonge bevolking hebben, meer grond en meer grondstoffen, en dat alles bij een relatief goedkope valuta. Staatsobligaties in landen zoals bijvoorbeeld Turkije of Indonesië betalen rond de 6 of 7%, en dat terwijl hun kredietwaardering juist naar boven wordt bijgesteld.
Zo kunnen schulden ook een lust worden.
 
Michael Toorop
 

Reageer op dit artikel