nieuws

‘Rekening-courant hoeft niet op balans intermediair’

Branche

De rekening-courant hoeft niet per se te worden opgenomen op de balans van assurantie- en volmachtkantoren. Tot die conclusie is de Accountantskamer gekomen in een zaak die een gevolmachtigd agent bij de tuchtraad had ingesteld tegen zijn accountant. De uitspraak kan grote gevolgen hebben voor de financiële verslaglegging in de assurantiebranche, waarschuwt het in de branche gespecialiseerde accountantskantoor SVC.

‘Rekening-courant hoeft niet op balans intermediair’

Het draait in de zaak om een gevolmachtigd agent in zorgverzekeringen die bij de verkoop van zijn bedrijf een lagere prijs kreeg geboden omdat de zogeheten “volmachtbalans” in zijn jaarrekening ontbrak. De tussenpersoon besloot het er niet bij te laten zitten en klaagde zijn accountant aan bij diens tuchtcollege. De accountant zou door het niet opnemen van premievorderingen, bankrekeningen met gelden van de verzekeraar, te betalen schaden en rekening couranten ten onrechte goedkeurende verklaringen bij de jaarrekingen van de gevolmachtigd agent hebben gegeven.
De Accountantskamer wees de klacht van de tussenpersoon af en volgde daarbij de verdediging van accountant dat het innen van premies en het uitbetalen van schaden geschiedt voor rekening en risico van de betreffende verzekeraars. Alle hiermee samenhangende geldstromen hebben daarmee geen invloed op het vermogen van de gevolmachtigd agent.  Alleen bij het niet adequaat uitvoeren van incassoafspraken of bij een faillissement kan er volgens de accountant sprake zijn van risico’s die het vermogen van de agent raken.
Volgens Frans Kemper, partner bij SVC, kan de “verrassende uitspraak” vergaande gevolgen hebben voor de financiële verslaglegging door het  intermediair en verzekeraars. Hij wijst op de gewoonte van zelf incasserende assurantiekantoren en volmachtbedrijven om de premievorderingen en de daarbij behorende rekening-courantverhoudingen op de balans te zetten. “De vraag rijst of hiermee het inzicht in de financiële positie van een assurantiekantoor wordt verbeterd”, aldus Kemper. “Bovendien kan dit gaan betekenen dat verzekeraars aanvullende informatie over bijvoorbeeld door assurantiekantoren geadministreerde vorderingen moeten gaan opnemen op hun eigen balans. De exacte gevolgen hiervan zijn op dit moment niet te overzien. Duidelijk is wel dat deze uitspraak scheuren aanbrengt in het fundament onder de eigen premie-incasso door assurantiekantoren.”

Reageer op dit artikel