nieuws

‘Huidige dvd-voorstellen helpen consument niet’

Branche

De consument kan de met huidige voorstellen van de AFM voor een dienstverleningsdocument (dvd) geen verantwoorde keuze maken die aansluit bij zijn (advies)behoefte. Dit stelt Adfiz in een uitgebreide reactie op het consultatiedocument van de toezichthouder. De brancheorganisatie komt gelijk met diverse aanpassingsvoorstellen.

‘Huidige dvd-voorstellen helpen consument niet’

Adfiz stelt in haar reactie op de consultatienota voorstander te zijn van een begrijpelijk en goed vergelijkbaar dvd. “Zo’n dvd stelt consumenten in staat financiële diensten inhoudelijk te vergelijken en een verantwoorde keuze te maken die aansluit bij zijn (advies)behoefte”, aldus de brancheorganisatie. Het huidige document van de AFM biedt volgens Adfiz onvoldoende inzicht in de belangrijkste verschillen in dienstverlening. “Het dvd zou meer nadruk moeten leggen op de belangrijkste risico’s. De gevolgen van cruciale beperkingen in aard en omvang van de dienstverlening blijven onderbelicht (bijv. wel of geen advies, tegengestelde belangen, mate van objectieve analyse).”
Adfiz heeft de AFM ook gevraagd om naar de uitkomsten van het onderzoek naar mogelijk ongewenste gevolgen van prijssturing, waarbij consumenten alleen nog maar hun keuzes op basis van prijs baseren. “Gezien het belang stellen wij voor het dvd na de noodzakelijke aanpassingen nogmaals uitgebreid hierop te testen. Het moet zeker zijn dat de prijs niet te sturend werkt, zonder dat de consument beseft wat de daadwerkelijke gevolgen van verschillen in dienstverlening kunnen zijn.” De brancheorganisatie doet verder voorstellen voor het toevoegen van een risico-indicator  aan het dvd, een duidelijker omschrijving van de stappen in het adviesproces, een duidelijke omschrijving dat de consument altijd moet betalen als hij financiële diensten afneemt en een duidelijke omschrijving van verschillen in inhoud, belang en prijs van doorlopende dienstverlening (nazorg).
“Deze aanpassingen zijn ook nodig om te voorkomen dat een adviseur een ander document nodig heeft om zijn klant uit te leggen wat zijn dienstverlening exact inhoudt. We moeten voorkomen dat de invoering van een standaard dvd hierdoor zijn doel voorbij schiet”, aldus Adfiz.
Eerder liet ook de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) zich ook al bijzonder kritisch uit over het voorstel van de AFM.  “Het dvd zoals nu voorgesteld geeft in concrete situaties de consument onjuiste, misleidende en voor de gemiddelde consument niet te begrijpen informatie”, aldus de NVHP.

Reageer op dit artikel