nieuws

Fundament valt weg onder lobbyclub HFC

Branche

Het Holland Financial Centre (HFC) houdt in zijn huidige vorm op te bestaan. Het bestuur van de organisatie die zich richt op de ontwikkeling van de Nederlandse financiële sector heeft dit besloten omdat er onvoldoende draagvlak over zou zijn voor het platform. In welke vorm en met welke activiteiten het HFC verder gaat, is nog onderwerp van overleg.

Fundament valt weg onder lobbyclub HFC

Het einde van de huidige opzet van het platform komt niet uit de lucht vallen. Recent hebben zowel minister Dijsselbloem (Financiën), als de financieel woorvoerders van regeringspartijen VVD en PvdA al aangegeven dat zij de publiek-private samenwerking in HFC niet langer wenselijk achten omdat dit een schijn van rolvermenging tussen private sector, toezichthouders en overheid met zich meebrengt. Een schijn die alleen maar sterker is geworden nu de staat naast ABN Amro en ASR nu ook  noodgedwongen de nieuwe eigenaar is van SNS Reaal en er ook nog een flink bedrag aan staatssteun uitstaat bij ING.  “Het bestuur van Holland Financial Centre constateert dat daarmee een belangrijke pijler onder het platform wegvalt en dit samenwerkingsverband nu onvoldoende draagvlak heeft.”
Het HFC werd in 2007 opgericht. Tot de deelnemers behoren banken, verzekeraars, handelshuizen, pensioenfondsen en vermogensbeheerders, accountancy- en advocatenkantoren, adviesbureaus, de rijksoverheid, AFM, DNB en de gemeenten Amsterdam en Den Haag. Eerder deze week trad voorzitter Sjoerd van Keulen af vanwege zijn rol als oud-bestuursvoorzitter van SNS Reaal bij de naar nu is gebleken funeste aankoop van Property Finance (Bouwfonds) in 2006.

Reageer op dit artikel