nieuws

Forse winstdaling en nieuwe ontslaggolf voor ING

Branche

De winst bij bankverzekeraar ING is vorig met 32% gedaald naar bijna € 3,9 mld (5,7 mld). De verzekeraar kroop in het vierde kwartaal iets uit het dal, waar de banktak het juist een stuk lastiger had. Bij de presentatie van de jaar- en kwartaalcijfers kondigde ING een nieuwe reorganisatie aan, dit maal bij ING Bank in Nederland en België.

Forse winstdaling en nieuwe ontslaggolf voor ING

Tot het einde van 2015 verdwijnen er bij de consumentenbank in Nederland 1.400 banen. Een noodzakelijk kwaad volgens ING-topman Jan Hommen omdat consumenten snel overschakelen op mobiel bankieren. Bij ING Bank in België verdwijnen naar verwachting 1.000 banen, waarbij ING explicliet vermeldt dat dit door natuurlijk verloop wordt behaald. Het banenverlies in Nederland en Belgie moet de bankverzekeraar uiteindelijk een kostenbesparing van jaarlijks € 270 mln opleveren. De ontslaggolf komt bovenop de sanering die ING vorig jaar al aankondige voor de zakenbank en het verzekeringsbedrijf. Hierdoor verdwijnen er de komende jaren onder meer 1.350 banen bij verzekeraar Nationale-Nederlanden.
Hommen noemde 2012 bij de toelichting op de jaarcijfers een overgangsjaar “waarbij we daadkrachtig hebben gewerkt aan de herstructurering van de groep, het voorbereiden van de bank en de verzekeringsbedrijven op een zelfstandige toekomst.” Vooral desinvesteringen, stopgezette activiteiten en bijzondere posten waren debet aan de forse winstdaling. De topman toonde zich tevreden over het onderliggende resultaat van € 2,6 mld, een daling van “net” 5,2% ten opzichte van 2011. 
Het vierde kwartaal liet een winstdaling van 72,3%  ten opzichte van de zelfde periode in 2011 zien bij het bankbedrijf, door verliezen op kredieten, risicoreductie en de bankbelasting in Nederland. Het verzekeringsbedrijf kroop het afgelopen kwartaal echter uit het dal. De winst uit gewone bedrijfsactiviteiten schoot met bijna 25% omhoog ten opzichte van het derde kwartaal van 2012. Over het het hele jaar daalde de operationele winst bij het verzekeringsbedrijf echter met 34% van ruim € 1,6 mld naar bijna € 1,1 mld met name door een slechter resultaat bij het schadebedrijf en hogere administratieve lasten.

Reageer op dit artikel