nieuws

Forse winstdaling bij Rabobank

Branche

Rabobank Groep heeft vorig jaar haar winst met 20% zien dalen tot € 2,1mld. De winst bij het binnenlands bankbedrijf daalde nog sterker, met 30% tot € 1,3 mld. De sterke daling van de resultaat is vooral te wijten aan hogere waardeveranderingen, een lager renteresultaat en een oplopende bedrijfslasten. Daarnaast viel het resultaat van de Rabo Vastgoedgroep aanzienlijk terug en drukte de bankbelasting het resultaat met € 196 mln. De bank kondigde ook kostenbesparingen aan die de komende jaren zorgen voor een verlies van 3.000 arbeidsplaatsen en afname van het aantal kantoren.

Forse winstdaling bij Rabobank

“De Rabobank kijkt terug op een moeilijk jaar, waarin economisch herstel uitbleef”, aldus bestuursvoorzitter Piet Moerland in een toelichting op de cijfers. Vooral in de bouw en het onroerend goed, de middenstand, de glastuinbouw en de zee- en de binnenvaart kampten de klanten van Rabo met lagere bedrijfsresultaten die bij de bank voor € 681 mln extra aan afwaarderingen leidden. Desondanks groeide de kredietverlening aan private cliënten bij de groep met 2% tot € 458 mld. Deze groei was voornamelijk het gevolg van de consolidatie van Friesland Bank in de Rabocijfers en minder door een groei van de kredietverlening door Rabobank International, de Lage Landen en hypotheekverstrekker Obvion.
Moerland lichtte ook een tip van de sluier op over het strategische plan voor de periode 2013-2016 waaraan de bank nu de laatste hand legt. Het vereenvoudigen van het productaanbod, het stroomlijnen van processen en het vergroten van zelfbedieningsmogelijkheden via internet en mobiel moeten resulteren in flinke kostenbeparingen. Deze gaan gepaard met een verlies van 3.000 arbeidsplaatsen in 2013 en 2014 en een “substantiële reductie” van het aantal kantoren bij het binnenlandse bankbedrijf.

Reageer op dit artikel