nieuws

Financieel adviseur vraagt raad van toezicht om ingrijpen bij AFM

Branche

Financieel adviseur Chris de Bruin (Bureau mr. De Bruin) heeft de raad van toezicht van de AFM per mail gevraagd om in te grijpen bij de toezichthouder. Die heeft de Rabobank tot 1 juli gegeven om zijn no cure. no pay-adviesmodel aan te passen. “De AFM laat toe dat een wetsovertreding door een grote partij als de Rabobank, maar liefst een half jaar mag blijven bestaan en ook na ontdekking nog zo’n 4,5 maand kan voortduren.”

Financieel adviseur vraagt raad van toezicht om ingrijpen bij AFM

“Iedere andere financieel adviseur die een dergelijk vergrijp pleegt, dient zijn activiteiten onmiddellijk te staken en kan een forse boete verwachten. Door het onderscheid dat kennelijk gemaakt wordt door de AFM, is er geen sprake meer van een level playing field, een belangrijk punt in de moderne financiële advieswereld”, aldus De Bruin, die zijn mail heeft gericht aan Henriëtte Prast, lid van de raad van toezicht van de AFM..
Dat de Rabobank zegt veel tijd nodig te hebben voor het aanpassen van de systemen, snijdt volgens hem geen hout: “In de eerste plaats wist de bank net als ieder ander al lang van te voren wat wel en niet mocht. In de tweede plaats heeft iedere adviseur momenteel te maken met aanpassingen van interne systemen en businessmodellen.”
De Bruin vraagt de raad van toezicht in zijn mail de AFM op te dragen alsnog aan de Rabobank te laten weten dat het beleid direct moet worden aangepast op straffe van een boete. “U kunt erop rekenen dat we er zorgvuldig naar kijken en erop terugkomen”, heeft De Bruin inmiddels als reactie ontvangen.

Reageer op dit artikel