nieuws

DNB schrapt parallel run voor verzekeraars

Branche

Nederlandse verzekeraars hoeven dit jaar in aanloop van de Solvency II-richtlijnen niet langer deel te nemen aan de zogeheten parallel run. Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) schrapt de verplichting, waarbij Nederlandse verzekeraars een vooraf vastgestelde set staten op Solvency II-basis moesten indienen, omdat de wettelijke basis hiervoor ontbreekt. De Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) gaat wel door.

DNB schrapt parallel run voor verzekeraars

De parallel run richtte zich op de eerste pijler van de Solvency II-richtlijn. Nederlandse verzekeraars die onder de reikwijdte van de richtlijn gaan vallen waren verplicht hun financiële positie te berekenen conform de verwachte uitgangspunten van Solvency II en hierover te rapporteren aan DNB. “Als gevolg van het uitstel van Solvency II gaat de parallel run niet door, omdat de wettelijke basis hiervoor ontbreekt”, aldus DNB  in haar nieuwsbrief. De toezichthouder geeft tegelijkertijd aan de voorbereiding op Solvency II met verzekeraars voort te zetten. “Stappen in de richting van risicogebaseerd toezicht en goed risicobeheer bij toezicht blijven nodig”, vervolgt  DNB dat in overleg met het Verbond van Verzekeraars heeft gekeken hoe er toch een Solvency II-meting voor 2012 kan worden uitgevoerd.
Los hiervan gaat het zogeheten ORSA-onderzoek (Pijler 2)  in de tweede helft van dit jaar wel door. Verzekeraars moeten hierbij aantonen hoe ze hun risico’s in kaart brengen, beooordelen en managen. Dit onderzoek staat los van het onlangs gestarte onderzoek door de Europese toezichthouder EIOPA naar de langetermijngaranties die worden verstrekt door levensverzekeraars en waar maar een klein aantal verzekeraars aan deelneemt. EIOPA voert dit jaar ook weer een stresstest voor de Europese verzekeringsbranche uit, waarbij de Solvency-cijfers over 2012 het uitgangspunt zijn. 
 

Reageer op dit artikel