nieuws

Beter resultaat Aegon Nederland ondanks verlies in Schade

Branche

Aegon Nederland heeft vorig jaar de brutopremieomzet met 5% zien afnemen tot € 3.699 (3.881) mln. Tegenover hogere premies in het schadebedrijf stond een omzetdaling van 7% in Leven. Desondanks beleefde het concern een sterk laatste kwartaal op pensioengebied dankzij het sluiten van een aantal grote contracten. Het onderliggend resultaat van het Nederlandse bedrijf is in 2012 verbeterd tot € 315 (298) mln, ondanks rode cijfers bij het schadebedrijf.

Beter resultaat Aegon Nederland ondanks verlies in Schade

De premieomzet uit levensverzekeringen is in ons land gedaald tot € 3.004 (3.213) mln. Het laatste kwartaalzorgde dankzij de pensioencontracten voor een omzetstijging tot € 417 (379) mln. De gestandaardiseerde productie (nieuwe periodieke premies plus 1/10 van de koopsommen) kwam vorig jaar in het collectieve bedrijf uit op € 200 (173) mln, al is het onderliggend resultaat uit pensioenverzekeringen teruggelopen tot € 66 (98) mln.
In het individuele levenbedrijf is het beeld omgekeerd: de verkoopcijfers zijn op jaarbasis gekelderd naar € 46 (81) mln, terwijl het onderliggend resultaat is verbeterd tot € 262 (185) mln. Ook in de spaarmarkt zijn de inkomsten na een sterk eerste kwartaal teruggelopen; in het vierde kwartaal is de (bank)spaarinleg gehalveerd tot € 282 (560) mln. Op jaarbasis zijn de inkomsten uit spaaractiviteiten met een kwart afgenomen tot € 1.484 (1.968) mln.
De verkoop van schade- en inkomensverzekeringen is bij Aegon in het laatste kwartaal stabiel gebleven op € 13 mln, maar over heel 2012 noteert het concern in ons land een productiedaling: € 51 (54) mln. Dat komt vooral doordat er minder inkomensverzekeringen zijn verkocht. Zowel de claim- als de kostenratio lag vorig jaar op een hoger niveau dan in 2011. De combined ratio (kosten en uitkeringen gedeeld door premie) bedroeg eind vorig jaar 107%. Het onderliggend resultaat is over 2012 dan ook uitgekomen op € -29 (+6) mln.

Reageer op dit artikel