nieuws

Belastingdruk in Nederland

Branche

De enorme bezuinigingsoperaties die in Europa woeden zullen hun effect op de belastingdruk niet missen. Inmiddels is de BTW al op 1 oktober 2012 verhoogd met 2%. Nu roept men graag dat we in Nederland al de hoogste belastingdruk ter wereld hebben, maar dat klopt niet.

Belastingdruk in Nederland

Wij bevinden ons met een belastingdruk van ruim 38% in de middenmoot. Zo heffen de Scandinavische landen meer belasting en is de belastingdruk in bijvoorbeeld Denemarken maar liefst 9% hoger. Wel behoort ons toptarief van 52% tot het hoogste in Europa. Het nieuwe kabinet wilde dit tarief geleidelijk verlagen van 52% naar 49%, echter door de tumult over de zorgpremie bestaat de kans dat om te nivelleren toch gekozen zal gaan worden voor het draaien van de fiscale knoppen. Overigens werkt het huidige fiscale systeem al nivellerend. Vandaar ook dat de 10% van de personen met het hoogste inkomen 70% van alle inkomstenbelasting betaalt.
Volgens het laatste regeerakkoord kampt de overheid in 2017 nog met een begrotingstekort van 1,5%. En dan gaat men uit van een economische groei van 1,25% per jaar en een aantrekkelijk lage rente. De groei hoeft maar iets tegen te vallen of de rente iets te stijgen, en er zijn aanvullende maatregelen nodig om op het tekort van 1,5% uit te laten komen. Het duurt misschien wel tot 2020 eer er sprake is van een sluitende begroting, en dan spreken we nog niet eens over het terugbetalen van de schulden.
Het valt niet te verwachten dat voor 2020 de  belastingdruk zal dalen, eerder verder zal stijgen. Dus bij het maken van plannen en projecties moet er niet alleen rekening gehouden worden met op termijn een hogere inflatie, maar ook met een stijgende belastingdruk dan wel een gelijkblijvende belastingdruk maar meer kosten. 
 

Reageer op dit artikel