nieuws

AFM: ‘Aanpassingen hebben tijd nodig’

Branche

Ook in nieuwe gevallen waarbij de AFM een advieskostenmodel afkeurt, geldt dat de aanbieder hier zo snel als mogelijk mee moet stoppen. In individuele gevallen kan de aanbieder eventueel de benodigde tijd krijgen om de aanpassingen aan te brengen. Dit stelt de toezichthouder in een reactie op het rumoer dat is ontstaan over de tijd die Rabobank en Dela krijgen om hun bedrijfsvoering aan te passen. Brancheorganisatie Adfiz vindt het optreden van de AFM niet daadkrachtig genoeg en wil een direct ingaand verbod op no cure, no pay.

AFM: ‘Aanpassingen hebben tijd nodig’

Rabobank kondigde onlangs aan alweer afscheid te nemen van het nieuwe advieskostenmodel dat eind vorig jaar was geïntroduceerd en dat goeddeels was gebaseerd op no cure, no pay. De AFM uitte echter in stevige bewoordingen haar bedenkingen bij dit model waarna Rabobank besloot om er een streep door te zetten. Uiterlijk 30 juni moet er een nieuw advieskostenmodel liggen. Uitvaartverzekeraar Dela kondigde deze week aan uiterlijk per 1 mei over te stappen op een ander advieskostenmodel nadat de AFM had aangegeven dat kwijtschelding van de advieskosten door de coöperatie in strijd was met het provisieverbod. 
Van diverse kanten in de branche is inmiddels kritiek gekomen op de overgangstermijn die Rabo en Dela is ‘gegund’ bij overgang naar een andere advieskostenmodel. Met name tussenpersonen stellen dat het level playing field in het geding is als aanbieders langere tijd mogen doormodderen met afgekeurde gratis dienstverlening. AFM-woordvoerder Marcel Proos erkent dat overgangsperiode lang is. “Maar er is geen sprake van doormodderen. Beide partijen hebben aangegeven dat ze op zo kort mogelijke termijn gaan stoppen met hun bestaande beloningsmodel. Dat is echter niet van de een op de andere dag gerealiseerd. Zulke  aanpassingen hebben in een grote organisatie tijd nodig.  Het is geen kwestie van een paar woordjes veranderen.”
De data die Rabobank en Dela aangeven voor invoering van een nieuw model zijn volgens Proos harde deadlines. Hoe het afscheid van het gratis advies wordt verkocht aan de klanten is volgens hem aan de bank en de verzekeraar zelf. Wel geldt de afspraak dat beide partijen niet meer actief reclame zullen maken voor hun ‘gratis-propositie’. “Rabobank heeft daar al eerder invulling aan gegeven door de verwijzing naar no cure, no pay van haar website te verwijderen”, aldus Proos. Hij stelt verder dat in nieuwe gevallen de nu gekozen lijn wordt doorgetrokken. “Een niet  gepast advieskostenmodel moet zo snel als mogelijk worden gestopt.” 
Brancheorganisatie Adfiz neemt daar echter geen genoegen mee en stelt te verwachten dat de AFM ervoor zorgt dat Rabobank zich per direct aan de wettelijke regels houdt. “De AFM is glashelder in haar oordeel dat no cure, no pay de Rabomedewerker een prikkel geeft om altijd tot het sluiten van een product te komen”, aldus woordvoerder Joerie van Looij. “Hiermee overtreden zij de wet. Er is geen enkel argument waarom zij niet vandaag al moeten stoppen met het no cure, no pay systeem.  Adfiz heeft bij de AFM dan ook aangedrongen op strikte handhaving op dit punt. De AFM kan onmiddellijk ingrijpen door bijvoorbeeld een last onder dwangsom op te leggen en te publiceren.”
 

Reageer op dit artikel