nieuws

Achmea gaat premies sneller aanpassen

Branche

Achmea gaat premies sneller aanpassen

Achmea gaat zich bedienen van een “meer dynamische prijsstelling”, zo kondigt bestuursvoorzitter Willem van Duin aan. Daartoe is een speciale afdeling opgetuigd, die actuele klant- en risico-informatie gaat vertalen naar producten. “We gaan tarieven veel sneller aanpassen aan veranderde risico’s.”

Daarmee kan het concern beter een adequaat tarief neerzetten, al betekent dat volgens Van Duin niet dat Achmea een prijsvechter wordt: “Het kan ook leiden tot hogere premies als die beter bij de risico’s passen.” De overname van Independer heeft Achmea meer commerciële slagkracht gegeven: “We hebben meer inzicht gekregen in het gedrag van de consument. Daar kunnen we van leren.”
Achmea wil het kostenniveau de komende drie jaar verder terugbrengen; eind 2015 moeten de totale kosten op jaarbasis nog eens € 200 mln lager zijn dan de circa € 2,7 mld van nu. Dat moet door efficiënter werken en beter inspringen op de behoeften van de klant. “Klanten gaan bijvoorbeeld meer mobiel communiceren. Dat kan gevolgen hebben voor ons callcenter.”
Een overname van (delen van) Reaal ziet Van Duin niet zitten. “De overheidsdeelname in SNS Reaal is een goede zaak en dat is het voornemen om het bedrijf snel terug naar de markt te brengen ook. We hebben in het verleden al eens naar SNS Reaal gekeken, maar hebben toen besloten dat onze eigen strategie voorop staat. Een overname zou ons vooral groei in marktaandelen brengen en dat is niet ons primaire doel.”
Uit de presentatie van de jaarcijfers bleek dat Achmea vorig jaar geld moest toeleggen op de verkoop van levensverzekeringen. Vooral de huidige lage rentestand leidt tot een negatieve marge op de verkoop van nieuwe levenpolissen: die is gegroeid tot -1,8% (2011: -0,7%). Desondanks is Van Duin optimistisch over de kansen van zijn bedrijf op de levenmarkt, mede omdat de gestandaardiseerde productie vorig jaar is gegroeid tot € 100 (140) mln. “We investeren vooral in de schade- en de zorgmarkt en we zien dat de consument vooral kiest voor banksparen. Maar we hebben ervoor gekozen om geen dure levenproducten meer te verkopen met hoge garanties. Daardoor zijn we ten opzichte van andere partijen gegroeid in de levenmarkt.” De portefeuille met bestaande levenpolissen is onlangs in een apart bedrijfsonderdeel ondergebracht.

Reageer op dit artikel