nieuws

“Aanbieders en intermediair samen verantwoordelijk voor schone keten”

Branche

Banken en verzekeraars houden als aanbieders ondanks het provisieverbod hun verantwoordelijkheid voor het adviestraject. Dit stelt Jurjen Oosterbaan Martinius, directeur van Bureau D & O, mede op basis van een rondvraag onder het intermediair en een klein aantal aanbieders. Zowel de tussenpersonen als de aanbieders onderschrijven bij casussen met evident slecht advies de verantwoordelijkheid van de aanbieder.

“Aanbieders en intermediair samen verantwoordelijk voor schone keten”

Oosterbaan erkent dat de overeenkomst van opdracht tussen consument en advsieur belangrijker is geworden, maar dat ontslaat  aanbieders volgens hem niet van eigen verantwoordelijkheid voor slecht advies door het intermediair. “Niemand verwacht van aanbieders dat zij elk door de adviseur gegeven adviezen minutieus gaan controleren op juistheid”, aldus Oosterbaan. “Wel heeft de AFM uitgesproken van aanbieders te verwachten dat zij hun systemen zo inrichten dat min of meer geautomatiseerd wordt gesignaleerd wanneer er transacties worden aangeboden met een evident risico dat deze niet in het belang van de klant zijn.”
Uit een onderzoek van D & O waaraan 271 tussenspersonen deelnamen, blijkt dat zij die zienswijze van de toezichthouder onderschrijven. Op de vraag wat een aanbieder aanmoet met een aanvraag voor een studieverzekering met een dusdanig lange looptijd dat uitkering pas plaatsvindt al de kinderen al 40 jaar zijn, antwoordde 97% van de tussenpersonen dat de aanbieder dit met een systeem moet kunnen signaleren. Nog eens 93% vond dat de aanbieder een onderzoek moet instellen en 95% stelde zelfs dat de aanbieder bij gebleken opzet de band met de betreffende adviseur moet verbreken.
De respons onder aanbieders was met 37 deelnemers een stuk kleiner maar hun opvattingen over de verantwoordelijkheid voor slecht advies weken volgens D & O niet significant af.  Oosterbaan: “Het intermediair bestaat voor het overgrote deel uit integere en goedwillende adviseurs. Deze groep heeft er groot belang bij dat ook aanbieders optreden tegen adviseurs/bemiddelaars die opzettelijk de belangen van klanten schaden. Het is verheugend dat uit dit onderzoek blijkt dat zowel het intermediair als aanbieders dit belang lijken te onderschrijven. Aanbieders en adviseurs hebben een gemeenschappelijk belang én verantwoordelijkheid om de keten schoon te maken en te houden en doen er goed aan elkaar daarop ook aan te spreken.”

Reageer op dit artikel