nieuws

Wijziging samenwerkingsovereenkomst ASR opgeschort

Branche

Wijziging samenwerkingsovereenkomst ASR opgeschort

De door ASR voorgestelde aanpassingen in de samenwerkingsovereenkomst met het intermediair worden in elk geval uitgesteld tot 1 april. De maatschappij is in overleg met Adfiz over geplande veranderingen in het pandrecht en het incassotraject; gedurende het overleg zijn de wijzigingen voorlopig van de baan.

ASR heeft het intermediair een aangepaste samenwerkingsovereenkomst voorgelegd. Daarin is onder meer opgenomen dat verpanding van verzekeringen die bij ASR lopen niet zonder meer is toegestaan. “Zo zal ASR geen toestemming geven voor verpanding, wanneer er bij ASR schulden en/of betalingsachterstanden zijn”, aldus directeur Intermediaire distributie Jolanda Hillebrand-Tijhuis deze week in AMplus. “Er zijn wel degelijk situaties denkbaar waarbij, in onderling overleg, verpanding wel wordt toegestaan.” Nieuwe vormen van overeenkomsten worden overwogen: “Bijvoorbeeld leveringsovereenkomsten aangevuld met een financiële paragraaf.”
Adfiz en ASR zijn afgelopen week in overleg getreden over de wijzigingen. “We hebben productieve bespreking en voortgang”, zegt Adfiz-woordvowerder Joerie van Looij, die verwacht eind februari meer te kunnen melden. “Dit betekent in ieder geval dat de ingangsdatum van de wijzigingen opschuift naar tenminste 1 april.”

Reageer op dit artikel