nieuws

Pandrechtverbod in nieuwe samenwerkingsovereenkomst ASR

Branche

ASR gaat de samenwerkingsovereenkomst met het intermediair per 1 maart wijzigen. Vanaf die datum is onder meer verpanding van verzekeringen die bij ASR lopen, niet meer toegestaan. Vanuit de branche komt kritiek op de nieuwe overeenkomst. Volgens bureau D&O worden de wettelijke rechten van het intermediair ingeperkt en portefeuillemakelaar Jan Adriaanse (Haasnoot & Adriaanse) voorziet een ernstige beperking van de financieringsmogelijkheden bij een portefeuilletransactie. “De gevolgen voor de waarde van de portefeuille laten zich raden.”

Pandrechtverbod in nieuwe samenwerkingsovereenkomst ASR

Volgens D&O wil ASR met de maatregelen de financiële risico’s in de samenwerking met het intermediair beperken. “Opvallend is ook de opstelling ten aanzien van het portefeuillerecht en het recht op premie-incasso. Hier lijkt men de wettelijke rechten in te perken. Het is nog maar te bezien of dit in een conflictsituatie in rechte stand zal houden.” De maatschappij noemt als aanleiding ten onrechte het provisieverbod, vindt D&O: “Weliswaar begrijpen wij dat verzekeraars in het licht van de gewijzigde omstandigheden en de roerige bedrijfseconomische omgeving ook kritisch kijken naar de financiële relatie met het intermediair. Maar de motivering daarvoor kan niet gelegen zijn in de wettelijke maatregelen die per 1 januari zijn ingegaan. Het provisieverbod raakt immers niet schadeverzekeringen en voor de producten waarvoor dat wel geldt, is er sprake van eerbiedigende werking.”
Ernstige beperking
Adriaanse vindt dat ASR een wezenlijk element van het portefeuillerecht van het intermediair aantast. “Alom wordt aanvaard dat het portefeuillerecht van het intermediair een vermogensrecht is dat kan worden vervreemd. Het intermediair is eigenaar van dat vermogensrecht en heeft het recht daarover te beschikken. Dat geeft het intermediair tevens het recht om zijn portefeuille – het portefeuillerecht – tot zekerheid aan te bieden voor het nakomen van verplichtingen.” Een verbod op het verpanden van het ASR-gedeelte in een portefeuille leidt tot “een verdere en ernstige beperking van de financieringsmogelijkheden van een portefeuilletransactie.” Adriaanse verwacht dat andere aanbieders dezelfde werkwijze als ASR zullen gaan hanteren. “Wanneer dat gebeurt, zal geen enkele financier nog de aankoop van een portefeuille willen financieren wegens gebrek aan geboden zekerheid.”

Reageer op dit artikel