nieuws

NVHP noemt dvd-voorstel AFM misleidend

Branche

De vereniging van hypothecair planners NVHP ziet geen heil in het voorstel dat de AFM heeft gedaan voor een standaard dienstverleningsdocument voor financieel adviseurs. “Het dvd zoals nu voorgesteld geeft in concrete situaties de consument onjuiste, misleidende en voor de gemiddelde consument niet te begrijpen informatie”, is een van de kritiekpunten.

NVHP noemt dvd-voorstel AFM misleidend

Vanaf 1 juli moeten financieel dienstverleners een gestandaardiseerd dienstverleningsdocument uitreiken voor alle producten die onder het provisieverbod vallen. De AFM heeft daartoe een voorzet gedaan; branchepartijen kunnen daarop tot vrijdag reageren.
De NVHP wil dat de AFM concreet aangeeft hoeveel consumenten het dvd in de oriëntatiefase gaan raadplegen en hoeveel van hen de keuze voor een financieel dienstverlener van het document zal laten afhangen. “Het feit dat over de effectiviteit van het voorliggende concept van de AFM met geen enkel woord wordt gerept, is een gemiste kans om de sector dte enthousiasmeren in het gebruik van het dvd.
De branchevereniging vindt het onjuist dat de AFM geen aandacht besteedt aan de civielrechtelijke consequenties van het voorgestelde gebruik van het dvd. “Dit klemt te meer, aangezien in het voorstel bewust een systeem wordt geïntroduceerd waarin het mogelijk is dat de financieel dienstverlener met teksten, voorgeschreven door de AFM, richting de consument een beeld schetst dat fundamenteel anders is dan geldt voor de specifieke dienst en het product waarvoor de consument een beroep doet op de financieel dienstverlener.” De NVHP zal daaraan geen steun verlenen.
Het voorgestelde systeem, waarbij via een keuzemenu een standaard document wordt gegenereerd, sluit volgens de NVHP niet aan op de toename van het aantal bedieningsconcepten. De vereniging adviseert de AFM verder de te ontwikkelen software te testen “bij een substantieel aantal financieel dienstverleners, alvorens deze software marktbreed aan te bieden”.
 

Reageer op dit artikel