nieuws

NVGA introduceert nieuw beloningsmodel

Branche

Volmachtorganisatie NVGA heeft een nieuw beloningsmodel geïntroduceerd dat de leden richting de verzekeraars hanteren. Het model is gebaseerd op een percentuele beloning per productsoort met een maximum. Rendementsbeloning hierbovenop wordt door de NVGA sterk ontraden. Tegelijkertijd onderzoekt de brancheorganisatie alsnog de introductie van een verrichtingentarief.

NVGA introduceert nieuw beloningsmodel

Tijdens drie sessies door het land deed de vereniging van volmachtbedrijven vorige week het nieuwe beloningsmodel uit de doeken. De huidige percentuele vorm van beloning blijft gehandhaafd, maar wordt voortaan voorafgaand aan het nieuwe jaar bepaald aan de hand van kwaliteitscriteria voor onder meer de service aan de klant en de administratie. “Als die kwaliteit niet wordt behaald, kan er in het volgende jaar een afslag op dat percentage plaatsvinden”, aldus NVGA-voorzitter Michael de Nijs. “Er vindt geen naverrekening plaats van eerder uitgekeerde beloning.” De volmachtorganisatie heeft haar leden voorgesteld om de percentuele beloning vast te stellen per productgroep en niet per verzekeraar. De Nijs: “Die laatste optie zou lastig verdedigbaar zijn op grond van de passendsheidsnorm, aangezien gelijke werkzaamheden gelijk beloond zouden moeten worden. Het moet in onze optiek mogelijk zijn om in een enkel geval een hogere beloning af te spreken als je meer werk voor een bepaalde verzekeraar moet verrichten, maar dan moet je wel inzichtelijk maken waaruit die beloning bestaat.”
Rendementsbeloning
Per product heeft de NVGA een ‘cap’ aangegeven, een maximumvergoeding die per polis verdiend mag worden. De brancheorganisatie raadt iedere vorm van rendementsbeloning bovenop de vooraf vastgestelde beloningspercentages af, mede op basis van een brief die de AFM in december verstuurde en waarover veel onrust onstond in de markt . Uit de brief viel op te maken dat winstcommissie met terugwerkende kracht verboden zou worden. “Inmiddels is mij in nauw overleg met de AFM toegezegd dat de toezichthouder de rendementsbeloning over 2012 met rust laat mits deze passend is”, aldus De Nijs.
Naast de introductie van het nieuwe  beloningsmodel onderzoekt de NVGA voor de  langere termijn ook de mogelijkheid voor invoering van een verrichtingentarief. Over de invulling van zo’n tarief konden de NVGA en het Verbond van Verzekeraars het meer dan een jaar niet eens worden. De Nijs: “De AFM hanteert een open norm en stelt slechts dat de beloning passend moet zijn. Die open norm hebben we nu met ons voorstel ingevuld. We zijn echter niet blind voor de voorkeur van de AFM voor een verrichtingentarief.”

Reageer op dit artikel