nieuws

‘Meer samenwerken bij terugwinnen consumentenvertrouwen’

Branche

‘Meer samenwerken bij terugwinnen consumentenvertrouwen’

Verzekeraars leven de Governance Principes Verzekeraars, die een cultuuromslag beogen, goed na. Zij moeten alleen meer inspanningen doen om het vertrouwen van de consument te herwinnen, zo concludeert de speciale commissie die toeziet op de naleving van de gedragscode.

Verzekeraars werken hard om de veranderingen door te voeren die nodig is om het klantbelang weer centraal te stellen, aldus de commissie. “Het consumentenvertrouwen laat echter nog geen significante stijging zien ten opzichte van het lage niveau dat al sinds 2009 wordt gemeten.
Verzekeraars werken er aan om het vertrouwen te verbeteren, maar de commissie ziet meer inspanning om als individuele verzekeraar het vertrouwen van de klant terug te winnen dan om als sector het vertrouwen terug te winnen. Mogelijk hebben de positieve ontwikkelingen met betrekking tot de naleving van de code en de inspanningen in de sector mede daardoor nog niet geleid tot het realiseren van het uiteindelijke doel van de code: herstel van het consumentenvertrouwen. De emotie van de klanten staat hernieuwd vertrouwen nog in de weg.”
Minister Dijsselbloem (Financiën), die de rapportages van de monitoringcommissies voor de banken- en verzekeraarscodes aan de Tweede Kamer heeft gestuurd, onderschrijft dat de naleving van de gedragscodes door banken en verzekeraars bij het publiek nog onvoldoende zichtbaar is. “Het naleven van de codes door de sector is duidelijk niet voldoende om het vertrouwen in de samenleving te herstellen.” De minister pleit voor continuering van de codes en de monitoring ervan, die in maart afloopt. “De banken en de verzekeraars moeten in 2013 gezamenlijk de schouders eronder zetten en het debat met de samenleving verder aangaan om het vertrouwen van het publiek in de sector duurzaam te herstellen.”

Reageer op dit artikel