nieuws

Last onder dwangsom voor Bergheuvel B.V.

Branche

De AFM heeft eerder deze maand een last onder dwangsom opgelegd aan Bergheuvel B.V uit Mill (NB), omdat deze partij niet voldoet aan informatieverzoeken van de toezichthouder. Het vermoeden bestaat dat Bergheuvel financiële diensten heeft verleend, of nog steeds verleent, zonder de verplichte AFM-vergunning. Iedere dag dat Bergheuvel niet aan de opgelegde last voldoet, loopt de dwangsom op met €5.000, tot een maximum van in totaal €50.000.

Last onder dwangsom voor Bergheuvel B.V.

Bergheuvel B.V. adviseert en/of bemiddelt  mogelijk in pensioenen en verzekeringen, wat ook blijkt uit de Kamer van Koophandelgegevens van het bureau die zijn opgenomen in de last onder dwangsom. Het bedrijf werkte in ieder geval tot  21 augustus 2012 vanuit Den Haag en de bedrijfsomschrijving luidt: “Het verlenen van financiële adviezen, het beheren van gelden en het bemiddelen bij de totstandkoming van en het verzorgen van verzekeringen en pensioenen.” Een vergunning heeft het bedrijf hier niet voor, waardoor het bedrijf mogelijk de Wet financieel toezicht overtreedt. Wel had Bergheuvel van eind oktober 2007 tot maart 2011een vergunning van de AFM voor het bemiddelen in hypothecair krediet, levensverzekeringen, schadeverzekeringen en voor het doorgeven van orders met betrekking tot deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen. Deze werd  echter op eigen verzoek ingetrokken.
Ondanks herhaalde verzoeken van de AFM heeft Bergheuvel vooralsnog geen informatie willen verstrekken waarmee kan worden bepaald of het bedrijf daadwerkelijk de wet overtreedt. Wel heeft het bedrijf via een vertegenwoordiger laten weten dat  “Bergheuvel BV  geen advies en/of bemiddelingsactiviteiten verstrekt en niet vergunningplichtig is. Een eventuele andersluidende melding is dan ook onjuist. Er is geen aanleiding om de gevraagde overige informatie te verstrekken omdat deze informatie niet redelijkerwijs noodzakelijk is voor de vervulling van uw taak”.

Reageer op dit artikel