nieuws

Lageropgeleiden betalen niet voor advies

Branche

58 Procent van de consumenten is bekend met het provisieverbod. Twee derde is neutraal tot positief over de veranderingen. Een derde van de huishoudens is niet bereid om voor een persoonlijk pensioen- of hypotheekadvies te betalen. Opleiding speelt hierbij een rol. Dat blijkt uit een meting onder 500 consumenten door onderzoeksbureau GfK, in opdracht van het Verbond van Verzekeraars.

Lageropgeleiden betalen niet voor advies

Om te polsen hoe de consument denkt over de veranderingen per 1 januari 2013, liet de brancheorganisatie begin december een eerste meting uitvoeren door GfK; in de eerste helft van januari volgde een tweede meting. Het aantal mensen dat bekend is met het provisieverbod, steeg licht: van 53 procent in december naar 58 procent in januari.

Consumenten zijn volgens de resultaten niet uitgesproken negatief (slechts 8 procent is (zeer) negatief), maar ook niet uitgesproken positief: 36 procent is (zeer) positief. De positief gestemden vinden het vooral prettig dat ze nu precies weten wat ze voor advies betalen, dat het advies door het provisieverbod beter kan worden afgestemd op eigen behoeften en dat ze beter kunnen onderhandelen over de prijs.
Niet bereid
Nog altijd een derde van de huishoudens is niet bereid om voor een persoonlijk pensioen- of hypotheekadvies te betalen. Opleiding lijkt hierbij een rol te spelen: lageropgeleiden zijn nog minder bereid (40 procent) om te betalen dan wie meer opleiding heeft genoten. Van alle huishoudens wil bijna de helft de advieskosten het liefst in één keer betalen na afloop van het adviesgesprek. Betaling via een serviceabonnement is minder populair (16 procent). Van de overige respondenten heeft 31 procent ‘weet niet’ geantwoord en 8 procent ‘anders’.
Veranderingen
Ook werd gemeten hoe bekend consumenten zijn met andere veranderingen per 1 januari 2013. Daaruit blijkt dat de beperking van de hypotheekrenteaftrek het meest bekend is (83 procent), gevolgd door de verhoging van de assurantiebelasting (77 procent). Iets minder dan de helft van de mensen (47 procent) is bekend met de eenmalige verruiming van de opnamemogelijkheid op de levensloopregeling.

Reageer op dit artikel