nieuws

‘Informatievergaring Caribisch intermediair kan beter’

Branche

Tussenpersonen in Caribisch Nederland die bemiddelen in krediet en levensverzekeringen kunnen nog het nodige verbeteren bij het inwinnen van informatie van hun klanten en het passend maken van hun advies. Dat concludeert de AFM in haar eerste speciale nieuwsbulletin voor financiële ondernemingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De AFM houdt sinds juli vorig jaar ook toezicht op de eilanden, die sinds oktober 2010 als bijzondere gemeenten deel uitmaken van Nederland.

‘Informatievergaring Caribisch intermediair kan beter’

De AFM verrichtte in november onderzoek bij diverse ondernemingen op Bonaire en één op Curaçao naar de mate waarin zijn voldeden aan de vereisten die gelden voor kredietverlening en passende advisering bij kredieten en levensverzekeringen. De toezichthouder stelt weliswaar “verheugd” te zijn dat de ondernemingen zich ervan bewust zijn dat ze niet meer krediet mogen verlenen dan wettelijk toegestaan, maar wijst de financiële dienstverleners er wel op dat bepaalde velden in het AFM-model voor verantwoorde kredietverlening “nog beter kunnen worden ingevuld”. De toezichthouder noemt hierbij onder meer woonlasten, lopende financieringslasten en effectieve rente als voorbeelden van velden waar nog wel het een en ander aan schort. “Door het model niet goed in te vullen, kan niet in alle gevallen aangetoond worden dat er een verantwoorde kredietverlening heeft plaatsgevonden”, aldus de AFM.
Uit enkele dossiers die de AFM onderzocht, blijkt dat bij kredietverlening steevast het maximum leenbedrag werd verstrekt. “Het gevolg is dat de klanten hiermee het risico lopen dat zij bij de geringste wijziging in de persoonlijke levenssfeer die lening niet meer kunnen aflossen.” Ook constateerde de toezichthouder in enkele dossiers dat naast een annuïtaire hypotheek een levensverzekering met gelijkblijvend kapitaal was gesloten zonder dat de klant erop was gewezen dat de verzekering ook annuïtair dalend gesloten had kunnen worden. Ook werd bij het afsluiten van levensverzekeringen soms uitgegaan van het bedrag dat de klant per maand kon en wilde betalen, maar ontbrak verder de onderbouwing van het verzekerd bedrag.

Reageer op dit artikel